Nieuws
Omwonenden staken overleg bouwplannen Maanplein

De omwonenden van het Maanplein zien af van verder overleg met de gemeente Den Haag en projectontwikkelaar Borghese. De plannen voor de bouw van een woontoren op het Maanplein naast het KPN-gebouw staan vast. De gemeente en de projectontwikkelaar zijn vooralsnog niet van plan er nog iets aan te veranderen. En ook de gevraagde leefbaarheidseffectrapportage komt er niet.  Dat is de boodschap die omwonenden van de Binckhorst te horen kregen. Daarop hebben de omwonenden besloten verder overleg te staken.

Afgelopen zomer werden inwoners van Voorburg-West verrast door de plotselinge bouwplannen van een 17 verdiepingen hoge woontoren, precies op de gemeentegrens. Zowel de gemeente Den Haag als de projectontwikkelaar van het plan, Borghese, waren ‘vergeten’ bewoners van Voorburg en direct omwonenden bij de plannen te betrekken. Pas toen de Voorburgers zelf aan de bel trokken werd er een informatieavond belegd. Daar werd hen al te verstaan gegeven dat de plannen vast stonden en er niks meer aan te doen was.

 ,,Daar namen we natuurlijk geen genoegen mee”, aldus Caroline Stobbe die spreekt namens de buurt. ,,We vroegen om overleg met de gemeente , de projectontwikkelaar, en de woningbouwcorporatie en na lang aandringen kwam dat er ook. Eerst waren we blij, omdat het erop leek dat we alsnog gehoord werden, maar al snel bleek dat er van een echte dialoog geen sprake is. Het overleg was eerder een zoethoudertje dan een serieus gesprek;  waarbij de ambtenaren  ons lieten weten dat aanpassingen van de plannen niet ‘binnen hun mandaat vielen’.  Ons compromisvoorstel werd eigenlijk meteen van tafel geveegd en harde toezeggingen worden niet gedaan.  Daarom hebben we – samen met de huidige bewoners van het Maanplein –  besloten het overleg te staken.”

De bewoners wijzen erop dat zij in hun kritiek niet alleen staan Ook de Welstandscommissie heeft zich zeer kritisch uitgelaten. In het advies schrijft de commissie dat zij ‘ernstig bezwaar maakt tegen de positionering, opzet en architectuur van de voorgestelde nieuwbouw.’ Stobbe: ,,Ze willen zoveel mogelijk huurwoningen op een zo klein mogelijk stukje grond proppen. Er wordt een lelijke, vierkante kolos neergezet die op geen enkele manier past in de omgeving. Je moet als inwoner eens proberen iets te bouwen waar de welstandcommissie het niet me eens is, dan kun je terug naar de tekentafel.”

De omwonenden gaan nu uit van de steun van de Haagse gemeenteraadsleden om een stokje te steken voor de bouwplannen en bereiden ook een gang naar de rechter voor.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter