Nieuws
CDA wil wijkleercentrum Schakenbosch behouden

B&W moeten geld vrijmaken zodat het wijkleercentrum op landgoed Schakenbosch kan blijven. Een voorstel daartoe moet begin 2020 naar de gemeenteraad komen. Dat stelt CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks. Hij heeft vragen aan B&W over het centrum gesteld.

Het wijkleercentrum is een particulier initiatief. Het zit nu in een af te breken pand op landgoed Schakenbosch met toestemming van de eigenaar/ontwikkelaar. Het centrum heeft bij de gemeente om subsidie gevraagd.

De gemeenteraad vroeg B&W eerder de mogelijkheden te verkennen tot het vestigen van een leerwerkbedrijf in Schakenbosch. Een daartoe strekkend onderzoek is echter, voor zover bekend, nooit gedaan.

‘Is het college van B&W bereid om de motie binnen afzienbare termijn alsnog uit te voeren’, wil Hendriks nu weten. Daarbij moeten de mogelijkheden tot het vestigen van een leerwerkbedrijf samen met het bestuur van het wijkleercentrum en de projectontwikkelaar worden onderzocht.

Het raadslid wil dat er rekening wordt gehouden met de belangen van een groep (ex-)patiënten van Schakenbosch en overige bezoekers van gebouw Vlietzicht, die nu al samenkomen bij het centrum.

Hendriks wil dat het onderzoek op een zodanig tijdstip klaar is dat – in geval van positieve besluitvorming – het centrum ononderbroken haar activiteiten kan voortzetten zonder dat wijzigingen in het bestemmingsplan dit onmogelijk hebben gemaakt. Bovendien moet met de financiering rekening gehouden kunnen worden in de kadernota 2020 waarin B&W het kader voor de begroting 2021 schetst.

‘Is het college met mij van mening, dat het wijkleercentrum een fundamentele bijdrage kan leveren als ontmoetingsplaats van bewoners en de bestrijding van de eenzaamheid? Klopt het dat de gemeente binnen haar grenzen niet beschikt over een wijkleercentrum?’

‘En is de conclusie gerechtvaardigd dat het centrum een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de dagopvang, dagbesteding en ondersteuning van mensen met een beperking dan wel een oplossing kan bieden voor re-activatie van het zogenoemde ‘granieten’ bestand (mensen die permanent werkloos zijn, red.)?’

‘Is het college van B&W bereid om te onderzoeken in hoeverre het beoogde wijkleercentrum kan worden gefinancierd door re allocatie van middelen die binnen het sociaal domein toch al aan deze doelgroep worden besteed?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter