Nieuws
Stikstofmaatregelen helpen Zuid-Holland nauwelijks

De maatregelen die het kabinet aangaande de maximum snelheid en de landbouw heeft aangekondigd om de hoeveelheid stikstof te beperken, helpen in Zuid-Holland nauwelijks om grootschalige projecten, waaronder de woningbouw, weer mogelijk te maken. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) in een brief aan Provinciale Staten laten weten.

GS zijn op zich blij met de kabinetsmaatregelen. ‘De door het kabinet aangekondigde maatregelen bieden onzes inziens vooral voor kleinere projecten op enige afstand van Natuur2000-gebieden weer perspectief om door te kunnen gaan. Voor het realiseren van grootschaliger projecten en economische ontwikkeling zullen daarom verdergaande maatregelen nodig zijn, ook in andere sectoren’.

GS wijzen op een enorme woningbouwopgave voor Zuid-Holland in de nabije toekomst. Met de kabinetsmaatregelen kunnen ongeveer één derde van de woningbouwprojecten doorgang vinden, schrijven GS. ‘Dit betreft vooral kleinere en binnenstedelijke woningbouwprojecten van minder dan 40 woningen. Het absolute aantal woningen dat hiermee doorgang zou kunnen vinden, is daarom zeer beperkt’.

‘Onze zorg betreft vooral de grote woningbouwprojecten (500 woningen of meer) die in het merendeel van de woningbehoefte in Zuid-Holland moeten gaan voorzien. Zoals het kabinet terecht constateert, bevinden deze woningbouwplannen zich in de kustzone (regio Leiden-Den Haag) waar de kabinetsmaatregelen ontoereikend zullen zijn’.

‘Wat de exacte impact is van de maatregelen zoals het kabinet voorstelt, blijkt lastig te verifiëren. Sowieso hebben we al geconstateerd dat ieder project een eigenstandige beoordeling behoeft. De Zuid-Hollandse situatie zal nog verder worden uitgewerkt en berekend met het doel om meer inzicht te verkrijgen over de geplande woningbouwprojecten de komende 5 jaar in relatie tot de stikstof-problematiek. Wij sporen daarbij ook de Zuid-Hollandse gemeenten aan om zelf te gaan rekenen welke effecten hun plannen (woningbouw, bedrijventerreinen, etc.) op de stikstofdepositie hebben’.

De provincie heeft al een informatiebijeenkomst georganiseerd voor gemeenten en omgevingsdiensten. Hierin stond het weer op gang brengen van de vergunningverlening centraal. In januari komt er weer zo’n bijeenkomst beleggen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter