Nieuws
Vooral nieuwe woningen rond de stations

De komende jaren worden in de regio tussen Leiden en Dordrecht 170.000 extra woningen gebouwd. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag en Rotterdam hebben hiervoor een akkoord gesloten met het Rijk. Voor het Central Innovation District/Binckhorst in Den Haag was al eerder 137,7 miljoen uitgetrokken voor maatregelen ten behoeve van het openbaar vervoer, fiets, ketenmobiliteit en smart mobility. Dat is nu definitief vastgesteld.

Van de 170.000 nieuwe woningen krijgen circa 70.000 woningen een plek op dertien binnenstedelijke locaties rond stations in Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Rijswijk, Schiedam, Dordrecht en Zoetermeer. Het komende jaar gaan de betrokken partijen met elkaar in gesprek om ervoor te zorgen dat dat de afspraken met betrekking tot verstedelijking en bereikbaarheid ook daadwerkelijk tot uitvoering kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld in relatie tot de stikstofproblematiek).

Om de regio bereikbaar en leefbaar te houden is goed openbaar vervoer een randvoorwaarde voor woningbouw. Ook voor andere vervoersverbindingen waarlangs veel wordt gebouwd, zoals RandstadRail in de Haagse regio en de metro in Rotterdam, worden maatregelen uitgewerkt. Voor onderdelen hiervan worden besluiten voorbereid in de verkenningen Oeververbinding regio Rotterdam en Central Innovation District-Binckhorst in Den Haag.

Foto: V.l.n.r. Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W), Floor Vermeulen (PZH), Judith Bokhove (Rotterdam) en Marc Rosier (Zoetermeer) (foto Metropoolregio)

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter