Nieuws
Subsidies duurzaam huis

De gemeente start op 1 februari 2020 met een regeling waardoor de rente op leningen die inwoners aangaan bij het Nationaal energiebesparingsfonds (NEF) voor het duurzaam maken van hun woning, een procent lager uitvalt. Vanaf 1 april 2020 kunnen inwoners subsidie aanvragen voor het isoleren van een woning of de aanleg van een groen dak. Voor die subsidies hebben B&W 150.000 euro vrijgemaakt in 2020.

Wethouder Astrid van Eekelen: ,,We willen alle inwoners de mogelijkheid geven duurzame maatregelen te nemen en hebben daarom gekeken naar zowel subsidie als een voordelige lening. Een duurzaam huis is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.”

Bij het isoleren van een woning gaat het om isolerend glas alsmede om het isoleren van vloer, bodem, muur, gevel of dak. De gemeente vergoedt 20 procent van de investeringskosten met een maximum van 2500 euro voor woningen met een energielabel tussen A en C; maximaal 5000 euro bij energielabel D of lager. Bij een groen dak is de subsidie 25 procent van de investering met een maximum van 2500 euro.

Om de subsidie te kunnen krijgen moet er minimaal 1000 euro geïnvesteerd worden in de isolatie; 250 euro in een groen dak. Voor woningen gebouwd na 1995 is er alleen subsidie mogelijk voor het groene dak.

Inwoners kunnen meer informatie en de voorwaarden vinden op www.lv.nl/subsidie Particuliere woningeigenaren kunnen tot en met 31 december 2020 ook subsidie aanvragen bij het Rijk voor het verduurzamen van hun woning. Dit valt onder de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over deze subsidie staat op www.rvo.nl/seeh

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter