Nieuws
CDA twijfelt aan nut eigen vragen

CDA-fractieleider in de gemeenteraad, Gijs Dupont, heeft B&W een aantal vragen gesteld over de toekomst van bouwprojecten van het failliete Schouten Bouw binnen de gemeente. Hij betwijfelt echter zelf of B&W die nu wel kunnen beantwoorden.

Aanleiding voor de vragen vormt het bericht van eind vorige week dat bouwbedrijf Niersman uit Voorschoten de bouwprojecten van Schouten Bouw binnen de gemeente overneemt.

Dupont wil weten of die bericht bevestigd is door de curator inzake het faillissement van Schouten Bouw, mr. B. Tideman. Zo ja, dan heeft hij een aantal vragen, ook rond het bericht dat Niersman 40 werknemers van Schouten Bouw overneemt.

‘Indien vragen ten aanzien van het proces van de curator nog niet beantwoord kunnen worden, verzoeken wij dit aan te geven en deze vragen te beantwoorden zodra dit wel mogelijk is’, aldus Dupont.

De vragen die hij stelt gaan over de termijn waar binnen de projecten van Schouten Bouw worden hervat, hoe groot de vertraging in de bouw wordt, hoeveel kopers zich met financiële problemen bij de gemeente hebben gemeld, wat de gemeente voor hen kan doen, wat er gebeurt met de 60 werknemers van Schouten Bouw die niet bij Niersman terecht kunnen, hoeveel van hen binnen de gemeente wonen en wat de gemeente voor hen kan doen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter