Nieuws
Wethouder maakt excuses

Wethouder Juliette Bouw heeft mevrouw Annemieke van Veen in een persoonlijk gesprek excuses aangeboden over de wijze waarop de gemeente is omgegaan met de vraag om hulp voor haar aan autisme lijdende zoon, die tevens zelfmoordneigingen heeft. Dat heeft wethouder Jan-Willem Rouwendal de gemeenteraad in een brief laten weten. Waarom Bouw die brief niet zelf stuurde is onbekend.

Mevrouw Van Veen schetste haar situatie in een schrijnend verhaal dat zij als inspreekster op 28 oktober bij de commissie samenleving uit de gemeenteraad hield. Bij dat beraad was wethouder Nadine Stemerdink als enige namens B&W aanwezig. Zij beloofde de commissie het geval onder de aandacht van haar collega Bouw te zullen brengen.

‘Op 31 oktober heeft een gesprek plaatsgevonden met de betreffende inwoner en wethouder Bouw. In het gesprek zijn excuses aangeboden voor de onduidelijkheden die zich in het proces hebben voorgedaan. Gezien de privacy van de betreffende inwoner, kan niet verder inhoudelijk ingegaan worden op deze specifieke situatie’, meldt Rouwendal nu.

B&W hebben ook gekeken hoe het zo gruwelijk mis kon gaan in het geval-Van Veen. Mevrouw Annemieke sprak bij de raadscommissie over een ‘hel’ waar ze gedurende zeven maanden doorheen was gegaan in een poging een persoonsgebonden budget (pgb) los te krijgen om zo hulp voor haar zoon te kunnen financieren. Een noodkreet aan wethouder Bouw bleef zonder reactie.

‘Er is geconcludeerd dat de huidige verordening en beleidsregels onvoldoende handvatten bieden aan consulenten om voldoende duidelijkheid te kunnen bieden aan inwoners. Op dit moment wordt de verordening Jeugd herschreven. Met deze nieuwe verordening en de daaruit volgende beleidsregels, wordt het pgb-proces beter en inzichtelijk vastgelegd’, aldus Rouwendal.

Op de vraag van de raadscommissie of er nog meer van dit soort excessen spelen antwoordt de wethouder: ‘Het is lastig om hier concrete aantallen aan te verbinden’. Hij wijst op de veelal complexe situaties, met veel hulpvragen en niet altijd eenduidige antwoorden. Regelmatig moeten teams bestaande uit verschillen personen en met verschillende disciplines ingezet worden.

Rouwendal wijst erop dat B&W al voor de zomer hebben aangegeven wat zij nog verder willen verbeteren binnen het zogenoemde ‘sociaal domein’, inclusief de jeugdhulp. ‘Daarnaast doen B&W graag het aanbod aan de Werkgroep Jeugd uit de gemeenteraad om een nadere toelichting te organiseren op de inhoud van het werk door bijvoorbeeld een consulent. Hierbij kan een inkijk worden gegeven in de praktijk waardoor inzichtelijk wordt wat inwoners en consulenten in de praktijk tegenkomen’.

In antwoorden op vragen van GroenLinks-gemeenteraadslid Jeroen van Rossum schrijft Juliette Bouw dat ze achteraf bezien wel bij de vergadering van 28 oktober had moeten zijn. Ook geeft zij aan er met de commissie over te willen komen praten.

Over het feit dat zij zelf niet eerder reageerde op de noodkreet van mevrouw Van Veen schrijft Bouw aan Van Rossum: ‘Vanuit organisatieperspectief (rollen en taken) en inhoudelijk deskundigheid, is het niet wenselijk dat directe contacten met individuele inwoners in eerste instantie via de wethouder verlopen. In dit kader is het wellicht van belang te weten dat de wethouder – op grond van privacywetgeving – veelal ook niet beschikt over een ‘totaal beeld’ van individuele inwoners. Informatie van jeugdigen komt bovendien extra bescherming toe. Ambtenaren (in de jeugdhulp, red.) hebben een beroepsgeheim en kunnen toegang tot door hun verkregen informatie weigeren’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter