B&W beschouwen de Woonwijzerwinkel (WWW) als de duurzaamheidsmakelaar van de gemeente. Het gemeentebestuur is tevreden over de activiteiten van het onafhankelijke ‘loket’. Voor de toekomst zoekt de gemeente wel nog naar andere instanties die naast WWW kunnen gaan opereren.

Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen het D66-gemeenteraadslid Charlotte Bos laten weten. Bos had vragen aan de wethouder gesteld aangezien de gemeenteraad eind 2018 om de aanstelling van een duurzaamheidsmakelaar vroeg. Het raadslid constateerde dat die er nog altijd niet was.

De gemeente is al sinds 2014 betrokken bij WWW. Tot begin 2019 betaalde men WWW echter alleen maar zonder dat er iets met de organisatie werd gedaan. Pas begin dit jaar begon WWW met acties in de wijken. Bij die wijkacties ging het om zo’n 1000 woningen per wijk waar medewerkers van de winkel langsgingen om de bewoners op de winkel en voorlichting die men daar kan krijgen, te wijzen.

Daarnaast werd met de gemeente overeen gekomen dat de winkel met warmtebeeldcamera’s gevelscans van woningen gaat maken, om het warmteverlies zichtbaar te maken. En daarmee de noodzaak tot isolatie te demonstreren. Van die mogelijkheid hebben 400 inwoners/huiseigenaren gebruik gemaakt.

Toen WWW met de gevelscans begon was men er niet van op de hoogte dat er voor de gemeente al een zogenoemde dakenscan beschikbaar is die aangeeft hoeveel warmte er op die manier verloren gaat. Die scan stamt uit 2017. De uitkomsten zouden voor elke inwoner zichtbaar worden gemaakt via de gemeentelijke website. Dat is echter nooit gebeurd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter