Activiteiten
Film over de boeren binnen de gemeente

Donderdag wordt tijdens een bijeenkomst in het Raadhuis het Project ‘Boeren tussen Steden’ feestelijk afgerond met de vertoning van de gelijknamige film. De werkgroep Boeren tussen Steden zet zich in voor behoud van de waarden van het agrarisch erfgoed in het buitengebied van Leidschendam en Stompwijk.

Het veenweidegebied van de gemeente telt nog bijna 30 agrarische bedrijven. De meeste boeren zijn melkveehouders. Sommigen houden jongvee, richten zich op nevenactiviteiten, boerderij-educatie en of de paardenhouderij. Bij een deel van de bedrijven is er een opvolger. Soms is onbekend wie gaat overnemen en of het bedrijf wordt voortgezet.

Het agrarisch buitengebied van Leidschendam en Stompwijk staat al geruime tijd onder druk en die zal eerder toe- dan afnemen. Denk aan bijvoorbeeld verstedelijking, natuurontwikkeling, recreatie en strengere regels op het gebied van milieu, energie, klimaat en dierenwelzijn.

Wat gaat er de komende 20 á 30 jaar gebeuren met dit unieke weidegebied? Als de veranderingen in het huidige tempo doorgaan zal nog een handjevol agrarische ondernemers overblijven. De boeren, hun bedrijven en hun agrarisch erfgoed zullen grotendeels verdwijnen en daarmee de cultuur van een beroepsgroep, die dit gebied heeft gemaakt tot wat het is. Blijft er van dat erfgoed nog iets over?

Er is meer visie nodig over de toekomst van dit gebied op langere termijn. Het projectteam ‘Boeren tussen Steden’ draagt de boeren een warm hart toe en vraagt aandacht voor het agrarisch erfgoed in Leidschendam en Stompwijk.

Het team heeft in de loop van dit jaar negen agrarische ondernemers en hun families bereid gevonden om hun verhaal te doen over vroeger, het heden en de toekomst. De boeren hebben hun bedrijf opengezet en vertellen hoe zij het aanpakken en welke uitdagingen en hobbels ze zien. Velen hebben nu al nevenactiviteiten van boerderij-educatie tot paardenstalling.

Het resultaat is een reeks documentaires van 9 afleveringen, die de dynamiek laat zien van agrarische bedrijvigheid anno 2019 in Leidschendam en Stompwijk. Nu wordt het project afgesloten. Tevens wordt een eerste stap gezet in de discussie hoe nu verder met deze groene parel.

Om nieuwe verbindingen te leggen en kennis te maken zijn alle lokale melkveehouders, betrokken erfbetreders, leden van de Adviesraad Stompwijk, gemeenteraadsleden, ambtelijk team Omgevingswet en B&W uitgenodigd de film te komen bekijken. Er wordt om 20.00 uur gestart.

De hele serie portretten wordt in de eerste helft van 2020 uitgezonden.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter