Nieuws
ChristenUnie-SGP dwong winkelsluiting af

ChristenUnie-SGP heeft bij de coalitieonderhandelingen afgedwongen dat er niet meer winkels op zon- en feestdagen open gingen dan volgens de gemeentelijke regels is toegestaan. Die afspraak is volgens VVD-wethouder Astrid van Eekelen toen gemaakt. Daarom wil de coalitie niet toestaan dat winkels op Eerste Kerstdag, Goede Vrijdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag open zijn.

Dit bleek tijdens een debat in een raadcommissie over een initiatief van D66 en GBLV om de winkeltijdenverordening zo te wijzigen dat de winkels op die dagen wel open zouden kunnen. Kees Verschoor, gemeenteraadslid ChristenUnie-SGP en mede-onderhandelaar bij de coalitieonderhandelingen, wilde niet antwoorden op de vraag of er echt een afspraak was gemaakt zoals de wethouder beweerde en waarom die dan niet in het coalitieakkoord is opgenomen.

Jacco van Maldegem (D66) wees erop dat de coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA alle drie in hun verkiezingsprogramma’s hoog opgaven over het schrappen van overbodige regels en het ruim baan geven aan ondernemers. Met de initiatief worden ondernemers volgens Van Maldegem niet gedwongen open te gaan op de genoemde dagen; ze mogen dat. En ze hoeven geen ontheffing meer te vragen als ze toch open zouden willen zoals nu nog het geval is.

De coalitiepartijen toonden zich loyaal aan de door de wethouder genoemde afspraak. Volgens Bart Eleveld (VVD) is er nu geen ‘urgentie’ de regels te wijzigen. Gijs Dupont (CDA) claimde dat er geen wens ligt van de ondernemersorganisaties binnen de gemeente. Sangita Paltansing (PvdA) gaf aan dat haar partij ‘geen behoefte’ had aan het voorstel van D66 en GBLV.

Op een vraag over het regime voor de Mall of the Netherlands liet wethouder Van Eekelen weten dat de Mall een ontheffing kan aanvragen van de winkeltijdenverordening. Die zal dan getoetst worden aan de vraag of opening de openbare orde, woon- en leefsituatie op ontoelaatbare wijze negatief beïnvloedt. Zo niet, dan krijgt men vergunning voor opening. Ook op zon- en feestdagen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter