Nieuws
Minder sociale woningen

Aan De Star in Leidschendam komen geen 107 sociale woningen zoals voorzien, doch maar 50. De bouwstart is voor 2021 voorzien. Andere bouwplannen zijn vertraagd of komen niet tot stand. Dat blijkt uit brieven van de woningcorporaties ViDomes en Wooninvest aan B&W.

Eind 2018 schreef wethouder Juliette Bouw aan de gemeenteraad dat er in de periode tot 2025, 750 sociale woningen in de gemeente bijkwamen. Het betrof 285 uit oude coalitieplannen, 300 te realiseren door private partijen en 215 waarvoor nog gemeentegrond gevonden moest worden.

ViDomes en Wooninvest gaan uit van 753 woningen tot 2027. Twee jaar later dan B&W de gemeenteraad lieten weten. De corporaties baseren zich op afspraken binnen Haaglanden. ViDomes stelt dat het ‘knap lastig’ wordt die woningen te realiseren. Wooninvest geeft aan dat er te weinig bouwlocaties voor die woningen zijn.

Vidomes zelf noemt behalve de 50 woningen aan De Star, 48 woningen Rijnlandlaan Voorburg (bouwstart 2020), acht Nieuwstraat Leidschendam (bouwstart 2020/2021) en 10 tot 20 in Stompwijk (bouwstart 2022). Wooninvest noemt geen enkel concreet bouwproject.

Vidomes meldt dat men maar ‘beperkte’ mogelijkheden tot investeren heeft onder andere vanwege sterk stijgende bouwkosten en de noodzaak bestaande woningen te verduurzamen. Wat dat laatste betreft, ViDomes doet dat bij 376 woningen in een periode van vijf jaar. Daarnaast wil men 2000 woningen voorzien van zonnepanelen.

Wooninvest geeft aan over de periode 2018-2022 75,5 miljoen euro te investeren in nieuwbouw (187 woningen), duurzaamheid (700 woningen), renovatie (7 complexen) en verbetering (18 complexen).

Eind 2018 had ViDomes 3835 woningen in de gemeente. Wooninvest kwam begin 2018 op 5746 woningen. ViDomes geeft aan 248 woningen te gaan verkopen. Bij Wooninvest zijn dat er 21. De wachttijd bij ViDomes beliep 44 maanden, drie maanden langer dan eind 2017. Wooninvest zegt daar niets over.

De brieven van beide organisaties moeten gezien worden als ‘aanbiedingen’ voor 2020 en grondslag voor prestatieafspraken met de gemeente voor de periode 2020-2023.

Het door wethouder Bouw toegezegde onderzoek naar bouwplaatsen voor sociale woningen zal overigens pas medio 2020 af zijn; veel later dan voorzien. Naar de bouw van sociale woningen aan De Star loopt een studie. Dit in verband met hinder van de A4 en omliggende bedrijven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter