Nieuws
Effect kort geding jeugdhulp: negen ton tekort

De gemeente heeft een nieuwe tegenvaller van 900.000 euro. Die treedt in 2020 op en kan zelfs nog groter worden door uitgaven voor juristen en andere experts van buiten. Dat heeft wethouder Juliette Bouw de gemeenteraad bericht. De tegenvaller is ontstaan nu de rechter de invoering van nieuwe, lagere, tarieven in de jeugdhulp voor 2020 heeft geblokkeerd. Daardoor blijven de oude tarieven van 2019 bestaan.

De nieuwe tarieven waren gebaseerd op het resultaat van een behandeling. Nu krijgen aanbieders van jeugdhulp (zo’n 200 in deze regio) betaald aan de hand van het aantal behandelingen dat zij verrichten. Volgens Bouw is de zorg aan de betrokken jongeren hoe dan ook gegarandeerd. De gemeente heeft samen met negen andere gemeenten uit de regio wel beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter. Dat dient pas in het voorjaar van 2020, terwijl de tarieven vanaf 1 januari gelden.

De gemeente heeft dit jaar wel een meevaller van 600.000 euro bij de jeugdhulp, ondanks een kostenstijging van tien procent. De meevaller ontstaat door een extra uitkering van de rijksoverheid, meldt de wethouder.

Er zitten nu 1673 jongeren in de jeugdhulp, ongeveer evenveel als in 2018. De kosten vallen echter tien procent hoger uit door meer specialistische jeugdhulp en meer ambulante hulp. Het beroep op specialistische hulp stijgt door de prestatiedruk in het onderwijs en druk van sociale media die een perfect leven uitdragen.

Naar ambulante hulp is meer vraag door gebrek aan passend onderwijs voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Meer kosten zijn er ook omdat kinderen niet uit de jeugdhulp komen vanwege gebrek aan alternatieven.

Omdat in de instelling Schakenbosch veel jongeren boven 18,5 jaar zitten, net als in voogdij, krijgt de gemeente een extra uitkering van het rijk van 2,5 miljoen euro. In totaal gaat het om 155 jongeren. Door die extra uitkering ontstaat een financiële meevaller.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter