Nieuws
Nieuw hoofdstuk in theaterdrama

De besturen van Theater Ludens en het Veur Theater strijden onder elkaar en met verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen over de opdracht die kwartiermaker Bastiaan Vinkenburg moet krijgen. Bovendien zijn de twee besturen niet te spreken over de wijze waarop de wethouder de gemeenteraad heeft geïnformeerd over de aanstelling van de kwartiermaker.

Vorige week donderdag zond de wethouder de gemeenteraad een bericht dat Bastiaan Vinkenburg de kwartiermaker werd. Hij zou zich in de eerste plaats moeten gaan bezighouden met de programmering voor het seizoen 2020-2021.

De besturen van de beide theaters vernamen uit de media over het bericht van de wethouder en de inhoud ervan. Beide besturen verkeerden in de veronderstelling dat er nog over de aanstelling van Bastiaan Vinkenburg en diens taakopdracht werd onderhandeld.

Het bestuur van Theater Ludens keerde zich tegen het plan om de kwartiermaker als eerste naar de programmering voor 2020-2021 te laten kijken. Theater Ludens heeft die programmering al rond.

Het Veur Theater gaf onlangs aan geen boekingen voor het seizoen 2020-2021 te doen zo lang niet duidelijk was hoe het de financiering van het theater en de huur van het theater aan de Damlaan er uit zagen.

De top van Theater Ludens meent dat de kwartiermaker zich exclusief bezig moet houden met de opdracht die hij van de gemeenteraad heeft gekregen: het werken aan de vorming van één theaterorganisatie met twee podia. Voor die ene organisatie is 300.000 euro subsidie per jaar beschikbaar.

Het Veur Theater claimt 48.500 euro subsidie te moeten krijgen om te overleven. Nu krijgt men geen steun van de gemeente. Bovendien wil men zekerheid over de huur van het theater. Die loopt per 1 juli 2020 af. Het theater is eigendom van de gemeente. De huur beloopt 40.000 euro per jaar.

In haar bericht aan de gemeenteraaf schreef Van Eekelen: ‘De gemeente kijkt onder welke condities het huurcontract van het Veur Theater kan worden voortgezet’. Van dat ‘gebaar’ wist het bestuur bij het Veur Theater naar eigen zeggen ook niets af.

Gevraagd naar alle chaos kwam het Raadhuis na 48 uur bedenktijd met deze verklaring: ‘Met de theaters is afgesproken dat de wethouder de raad zou informeren over de stand van zaken met de kwartiermaker en dat is wat de wethouder heeft gedaan. Tijdens het overleg is afgesproken dat de kwartiermaker als eerste de programmering en de huur met de theaters gaat bespreken. Naar aanleiding van het nieuwsbericht (van Vlietnieuws, red.) dachten de theaters dat de gemeente een persbericht had verzonden en dat was niet de afspraak’.

Op de stelling dat de theaters niet eens waren met de inhoud van haar bericht aan de gemeenteraad en er nog geen gezamenlijk gedragen taakopdracht voor de kwartiermeester is, gaat de wethouder niet in.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter