Nieuws
Onrust door snijden in Leidschendamse voorzieningen

Het CDA maakt zich zorgen over onrust bij de inwoners van Leidschendam die ontstaat nu de toekomst van een aantal voorzieningen onzeker is geworden. Te denken valt dan aan het Veur Theater; de bibliotheek aan het Fluitpolderplein; de wijkvereniging de Blauwe Tram; de ouderensoos bij De Plint en het werkleercentrum ‘Samenvoorelkaar’ op Schakenbosch. Dit alles in een tijd dat het bevorderen van sociale cohesie en het bestrijden van eenzaamheid van het grootste belang zijn.

Dat stelt het CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks. Volgens hem zal het college van B&W niet de bedoeling hebben om onrust onder de inwoners te veroorzaken, maar toch vraagt hij wel aandacht voor dat effect van de plannen. Hij wil van B&W dan ook een brief ontvangen waarin per woonkern (Stompwijk, Leidschendam, Voorburg) welke instrumenten en voorzieningen er worden ingezet in het kader van het bevorderen van sociale cohesie en bestrijding van de eenzaamheid.

Volgens het gemeenteraadslid is het ‘van het grootste belang’ dat voor de drie woonkernen een evenwichtig pakket wordt samengesteld en gehandhaafd van voorzieningen die sociale cohesie bevorderen en eenzaamheid bestrijden. Hij vraagt zich af of B&W daarvoor genoeg ambtenaren beschikbaar heeft.

In relatie tot de door hem genoemde voorbeelden wil Hendriks van B&W weten of er bij het behandelen van de afzonderlijke zaken wel voldoende rekening gehouden wordt met een evenwichtig aanbod voor Leidschendam. ‘Kan het college van B&W de bevolking van Leidschendam geruststellen dat het eindplaatje er ook voor Leidschendam bevredigend en van een hoogwaardig niveau uit zal zien’, zo wil Hendriks weten, die over het geheel schriftelijke vragen aan B&W heeft gesteld. (foto gemeente)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter