Mening
U zegt het maar: Strijd om het groene voetje triest

Groen is een thema in de gemeentelijke politiek. Elke partij wil ermee scoren. Hoe zeer men dat wel wil bleek in de afgelopen dagen maar weer eens.

Eerst even terug in de tijd. Medio november 2018 nam de gemeenteraad met 23 tegen tien stemmen een motie aan van GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck.

Daarin stond dat de gemeente in kaart moest brengen in welke wijken er weinig groen was, moest aangeven waar er extra groen kwam, en bij de groenvoorziening de burgers moest betrekken.

Met de wens van de raad gebeurde vervolgens niets. Toen Maurice Hartsinck er vragen over stelde kwam het verbluffende antwoord uit het Raadhuis dat men de motie was ‘vergeten’.

Korte tijd later gaf de verantwoordelijk wethouder Nadine Stemerdink aan de motie niet uit te voeren. Ze had er geen ambtenaren of geld voor. Alleen als het werk door een extern bureau werd gedaan, kosten 25.000 euro, kon het allemaal wel. Maar dan moest de gemeenteraad zelf aangeven waar dat geld gevonden moest worden.

Dat laatste deed de gemeenteraad bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2020-2023 op 12 november.

Op zondag 24 november komt D66 met een bericht met als kop dat D66 extra geld wil voor onderzoek naar groen. Let wel: dat geld wás er dus al. De partij erkent dat echter pas in de laatste zin van het bericht. ‘En met succes: het onderzoek gaat in 2020 van start’. Een stukje propaganda van de bovenste plank.

Maar daarmee is het verhaal nog niet verteld. Kennelijk op een idee gebracht kwam het CDA dinsdagavond met een mededeling waarin wordt geclaimd dat er sinds het aantreden van de huidige coalitie meer bomen zijn geplant dan gekapt.

De partij verwijst daarbij naar antwoorden – van 28 oktober – op vragen die men eerder stelde. Uit die antwoorden bleek dat er vorig jaar 1023 kapvergunningen zijn gegeven en dat er 641 bomen zijn geplant. Een afname van 382. Dit jaar waren er tot de beantwoording 816 kapverguningen verleend tegenover 361 geplante bomen. Een afname van 455.

Kortom: er wordt niet meer geplant dan gekapt. Het is juist omgekeerd. En dan roept het CDA burgers op om de partij te laten weten waar er nog meer bomen geplant zouden kunnen worden. Een suggestie: spreek eerst eens de waarheid. Dat helpt meer dan groene praatjes die de werkelijkheid geweld aan doen.

(naam inzender bij redactie bekend)