Nieuws
Financiële rek is er bij gemeente uit

De financiële rek is er bij de gemeente uit. Deze mening zijn B&W toegedaan. Ze hebben een brief van de collega’s in Zoetermeer waar die stelling wordt onderbouwd, mede ondertekend. Het stuk is gisteren besproken op een bijzondere algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In de brief wordt erop gewezen dat de gemeenten nog steeds te weinig geld krijgen van de rijksoverheid om de kosten van de jeugdzorg te kunnen dragen. Komend jaar zijn de gemeenten 700 miljoen euro meer kwijt aan de jeugdzorg terwijl ze van de rijksoverheid maar 300 miljoen euro aan compensatie krijgen.

Daarnaast kort de rijksoverheid de uitkeringen aan de gemeenten via het Gemeentefonds, elk jaar. In 2020 gaat het daarbij om 1,9 miljard euro. Dat bedrag loopt de jaren erna telkens op tot uiteindelijk 3,1 miljard euro in 2025.

De gemeentelijke financiën staan door beide ontwikkelingen onder zware druk, zo staat in de brief. Alleen door forse bezuinigingen en/of lastenverhogingen is een en ander op te vangen. Dat raakt de lokale samenleving en de burgers.

Als bezuinigingen worden in de brief genoemd: minimaal onderhoud van wegen en de openbare ruimte; afbouw van diensten bij de bibliotheek en het zwembad; soberder armoedebeleid; minder subsidieverlening.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter