Nieuws
Aangifte tegen gemeente wegens snippergroen

Een inwoner van de Voorburgse wijk Essesteijn wil aangifte doen tegen de gemeente inzake snippergroen. Betrokkene heeft de idee dat de gemeente hem heeft misleid met een tekening waaruit zou moeten blijken dat hij een stukje gemeentegrond bij zijn tuin heeft gevoegd. Dat komt volgens de bewoner neer op valsheid in geschrifte.

Betrokkene huurde zijn woning in 1983 inclusief een tuinafscheiding. De gemeente heeft hem echter bericht dat er binnen die afscheiding een stuk gemeentegrond ligt. Dat moet de bewoner nu huren dan wel kopen (via de eigenaar van de woning). Zo niet dan moet de grond ‘schoon’ worden teruggegeven aan de gemeente.

De bewoner spreekt in een brief aan de gemeente echter tegen dat hij iets zou moeten teruggeven. ‘Dat u veronderstelt dat ik er grond bij heb genomen is uw aanname’. Een door de gemeente geleverde tekening is naar de mening van de bewoner onjuist (verkeerde maten) en zo onduidelijk dat zijn zoontje van vier die ook getekend kon hebben. Hij gaat ervan uit dat de tekening door ‘ijverige ambtenaren’ in elkaar is gezet. ‘Dit is natte vinger werk’, stelt de bewoner.

De gemeente beroept zich in een schrijven aan de bewoner op gegevens van het Kadaster. Op de tekening die hem werd toegezonden ontbreekt echter het logo van het Kadaster terwijl er ook geen disclaimer bij staat. De onenigheid over het stukje grond sleept al drie jaar aan. (illustratieve foto)