Nieuws
Natuurvriendelijke oevers helpen bij waterkwaliteit

Natuurvriendelijke oevers (NVO’s) dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee aan het behalen van de doelen die zijn vastgesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat blijkt uit onderzoek van het Hoogheemraadschap Delfland.

In natuurvriendelijke oevers groeien veel verschillende waterplanten, de oevers zijn rijk aan macrofauna en er zit meer jonge vis dan in gewone oevers. De ontwikkeling van de NVO’s binnen Delfland is nog niet optimaal. Dit komt onder meer doordat er nog steeds teveel gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen in het water zitten. Ook factoren als vraat en golfslag spelen een rol.

Bovendien is het netwerk van waternatuur waaraan Delfland werkt nog niet compleet: een samenhangend netwerk versterkt het positieve effect van natuurvriendelijke oevers. Delfland zet daarom ook de komende periode samen met gebiedspartners onverminderd in op het terugdringen van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het verbeteren van de omstandigheden in de watergangen en het verder ontwikkelen van het ecologisch netwerk. (foto Delfland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter