Nieuws
Gemeente zoekt oplossing voor wijkcentrum

De gemeente is met de leiding van het wijkcentrum Blauwe Tram in Leidschendam bij het zoeken naar oplossingen en alternatieven nu per 1 juni 2020 het huurcontract en de gemeentelijke garantie voor de te betalen huur, aflopen.

Dat hebben B&W het CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks laten weten in antwoorden op vragen. Die gesprekken lopen overigens al jaren zonder resultaat.

De gemeente heeft in 2008 aan woningcorporatie Wooninvest een huurgarantie van tien jaar gegeven voor een te realiseren multifunctioneel wijkcentrum. Daardoor had WoonInvest gedurende de eerste 10 jaar zekerheid over huurinkomsten ter dekking van hun investering. Deze garantstelling loopt op 1 juni 2020 af.

In 2016 bleek dat het wijkcentrum nog maar een deel van de huur kon betalen omdat men minder subsidie kreeg van de gemeente. Daarop werd besloten in de zogenoemde Kadernota voor de gemeentelijke begrotingen 2017-2020 extra geld uit te trekken zodat de volledige huur voldaan kon worden. Ook die deal loopt op 1 juni 2020 af.

Formeel kan het huurcontract stilzwijgend doorlopen na 1 juni 2020 en wel voor nog eens twee jaar. Maar dan zal uiteraard wel de huur betaald moeten worden. Het gaat dan om 50.000 euro per jaar.

‘Wij ondersteunen de wijkvereniging bij het vinden van oplossingen / alternatieven. Zo heeft de wethouder de afgelopen maanden tweemaal een gesprek gehad met de wijkvereniging en er is ambtelijke ondersteuning gegeven aan het zoeken naar alternatieve oplossingen’, aldus B&W.

‘Het bestendigen van de bestaande constructie is geen optie. Er is immers geen grondslag meer om WoonInvest langer te betalen. Het subsidiëren van één enkele wijkvereniging zou rechtsongelijkheid teweeg brengen ten opzichte van de anderen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter