Nieuws
Nieuw meldpunt

De gemeente krijgt per 1 januari een meldpunt waar inwoners die zich zorgen maken om een andere inwoner met een psychische aandoening en als zij denken dat deze persoon verplichte zorg nodig heeft, zich kunnen melden. Bij meldingen heeft de gemeente de plicht tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Melding kan ook anoniem.

Het meldpunt is een uitvloeisel van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) die op 1 januari ingaat. De wet vervangt dan de huidige Wet BOPZ (Besluit opname psychiatrische ziekenhuizen). De Wvggz maakt verplichte behandeling van mensen met ernstige psychische problemen mogelijk. De gemeente krijgt vanuit de Wvggz diverse taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

B&W hebben de gemeenteraad pas op 26 november per brief geïnformeerd. Vanavond krijgen gemeenteraadsleden de kans wat vragen te stellen aan ambtenaren. Op 10 december moet de gemeenteraad akkoord gaan. Pas komend jaar, als de regeling al ingevoerd is, volgt er voorlichting over aan derden.

Met de nieuwe wet kan de burgemeester ook een crisismaatregel nemen waardoor iemand die een gevaar vormt voor zichzelf en/of zijn omgeving verplicht in behandeling wordt genomen. Voor de crisismaatregel moet wel eerst een psychiater gehoord worden. Ook de betrokkene zelf moet zijn verhaal kunnen doen.

De gemeente blijkt al 15.000 euro aan de invoering van de wet besteed te hebben. De komende jaren moet er minstens 7000 euro per jaar voor worden uitgegeven. De gemeenteraad krijgt nog te horen hoe al die kosten gedekt worden.

Via het meldpunt kan de familie van betrokkene er ook voor zorgen dat diens dossier aan justitie wordt voorgelegd om een zorgmachtiging te verkrijgen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter