Mening
U zegt het maar: Misschien kan de VVD hier ook op reageren

Op 28 november schreef ik in een bijdrage op Vlietnieuws dat de VVD tegen een vast percentage van 30% sociale huurwoningen is, overigens was dit niet de kern van mijn bijdrage. Hierop liet VVD-gemeenteraadslid Arnold Brans op 2 december weten dat de VVD daar helemaal niet tegen is omdat ze er in het coalitieakkoord mee ingestemd hebben.

Iedereen weet dat ergens mee instemmen in een coalitieakkoord niet automatisch betekent dat je ergens voor bent. Een coalitieakkoord is immer een compromissen akkoord. De werkelijke standpunten staan in partijprogramma’s. Op de website van de VVD-LV staan de standpunten helder omschreven. Enige citaten: ‘Een vast percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouw is daarom niet nodig, maar juist wel meer huurwoningen in het middensegment’. ‘Daarom willen wij: … Alleen nieuwbouw van woningen die de doorstroom bevorderen. Geen vast percentage sociale huurwoningen, maar juist koopwoningen en huurwoningen in het middensegment’.

Het is niet de bedoeling om er een welles nietes spelletje van te maken, maar het lijkt er toch verdacht veel op dat de VVD tegen een vast percentage sociale huurwoningen is. Het is een beetje flauw, en weinig constructief, om dan te zeggen dat je er toch voor bent.

Op de kern van mijn bijdrage gaat de VVD helaas niet in. De kern van mijn bijdrage is dat het Aanpakken van goedkope scheefhuurders waarschijnlijk veel ongewenste bij effecten heeft , omdat we niet weten wie de scheefhuurders zijn.

Zo zitten er mensen bij met een laag inkomen, maar waarvan de kinderen gaan werken, of mensen die hun ouders in huis nemen of een vriend of familielid die (tijdelijk) verzorging nodig heeft.  Allemaal redenen waarom het verzamel inkomen tijdelijk stijgt. Door die mensen in een vrije sector huurwoning te dwingen, creëer je toekomstige dure scheefhuurders en zorg je er voor dat mensen elkaar niet meer op deze manier kunnen helpen omdat ze anders hun huis uit moeten. Ook kunnen iets te hoge inkomens voort komen uit tijdelijke goede banen die te onzeker zijn om de hoge vaste lasten van een vrije sector huurwoning op te baseren.

Mijn stelling is: goedkope scheefhuurders met een veel te hoog inkomen uit zekere werkzaamheden moeten doorstromen, maar dure scheefhuur is erg onwenselijk. Het zorgt voor schulden en zorgkosten doordat mensen met schulden vaker uitvallen. Creëer daarom geen nieuwe en zoek eerst uit wie de dure scheefhuurders zijn voordat je ze uit hun sociale huurwoning zet. Een bepaald percentage scheefwoners is onvermijdelijk. Misschien kan de VVD daar ook nog even op reageren.

(naam inzender bij redactie bekend)