Nieuws
Provincie luidt noodklok over gemeentefinanciën

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland zien schrijnende en verregaande maatregelen bij gemeenten om begrotingen dekkend te krijgen. ‘Dit leidt tot uitholling van publieke waarde van de overheid en de legitimering van ons maatschappelijk systeem komt daardoor in het geding’.

Dat schrijven GS in antwoorden op vragen van Jeroen Heuvelink, lid van Provinciale Staten voor D66. Oorzaak vormt het afstoten van zorgtaken door de rijksoverheid naar de gemeenten in 2015, en met name dan de jeugdzorg. Daarop werd door het rijk 15 procent gekort. De lasten namen echter alleen al in de periode 2015-2017 met 12,1 procent toe, vooral omdat meer jongeren zorg nodig hadden. De tekorten konden in eerste instantie nog worden opgevangen uit overschotten elders in de zorg, maar ook daar komen de gemeenten nu geld te kort.

‘Wij hebben geconstateerd dat de signalen van gemeenten over tekorten dusdanig groot zijn, dat we hier als provincie vanuit onze verantwoordelijkheid voor stabiliteit en continuïteit iets mee willen doen. Wij staan daarom achter gemeenten die bij het Rijk lobby voeren voor meer middelen en we faciliteren gemeenten om met elkaar te verkennen welke maatregelen mogelijk zijn om lasten in het sociaal domein terug te dringen’, aldus GS.

GS wijzen erop dat het rijk inmiddels 300 miljoen euro extra voor de jeugdzorg in 2020 en 2021 heeft toegezegd. ‘Vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is toegezegd dat er vanaf 2022 extra geld bijkomt, of afspraken gemaakt worden over het verlagen van de lasten binnen het jeugdhulpstelsel. Deze toezegging maakt het aannemelijk en reëel te verwachten dat er voor 2022 en verder een oplossing komt’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter