Mening
U zegt het maar: Wat een gemeente…

In Leidschendam-Voorburg worden openbare bibliotheken gesloten en met taken uitgekleed en de achterblijvende gebouwen verkocht. In Leiden zag ik  jonge kinderen naar de gesubsidieerde muziekschool en bibliotheek aan het Rapenburg gaan. Waarom kan het in Leiden wel? Ons gemeentebestuur heeft jarenlang haar bewoners onwetend gehouden over de slechte financiële huishouding. Wanbeheer en miljoenen euro’s zijn met desinvesteringen over de balk gegooid. Lijken  van vorige colleges komen nu uit de kast. De tekorten hebben in hoofdzaak niets met de jeugdzorg of andere wmo-taken te maken. Jaren achter elkaar geen openbare debatten in de raad over bijvoorbeeld de begroting en jaarrekening of het jaarverslag van de Kascontrolecommissie. Behandeling gebeurt respectievelijk tijdens informele en niet openbare 5 minuten tafeltjesgesprekken tussen individuele raadsleden en ambtenaren en in een besloten vergadering. Wat een gemeente!

(naam inzender bij redactie bekend)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter