Nieuws
Veel tips en adviezen voor provinciebestuur

Het onlangs aangetreden college van Gedeputeerde Staten is blij verrast met de vele tips en adviezen die Zuid-Hollanders hebben gegeven op het coalitieakkoord 2019-2023. Tijdens twee druk bezochte bijeenkomsten werden gesprekken gevoerd over de ambities van het college. Met als onderwerpen een bereikbaar, concurrerend, en een gezond en veilig Zuid-Holland met schone energie voor iedereen, sterke steden en dorpen en waarin wordt gewerkt aan het versterken van de natuur. Van alle binnengekomen suggesties wordt nu nagegaan of en zo ja hoe ze kunnen worden verwerkt in de plannen voor 2020 en verdere jaren. Iedereen die inbreng heeft geleverd weet zo aan het begin van het komend jaar wat er met zijn of haar inbreng  gebeurt. (foto provincie ZH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter