Nieuws
Afspraken over politieoptreden bij verwarde mensen

Politie, GGZ (geestelijke gezondheidszorg) Nederland en een aantal ggz-instellingen hebben afspraken gemaakt over het handelen bij gewelddadige of dreigende incidenten met patiënten, die in behandeling zijn bij een ggz-instelling. Deze afspraken staan in de handreiking (gewelds)incidenten bij behandelsituaties.

Goede afspraken over de samenwerking tussen de ggz-aanbieder en de politie helpen om de veiligheid van professionals en patiënten beter te waarborgen. Een veilige behandel- en werkplek zijn voor beiden belangrijk. De handreiking tot samenwerking tussen ggz en politie moet daar aan bijdragen. Dit geldt voor situaties in de instelling, maar ook voor ambulante behandelingen, bijvoorbeeld bij de patiënt thuis.

GGZ-instellingen werken al langer volgens vastgelegde protocollen gericht op veiligheid. Ook de handelswijze van de politie ligt vast in hun ambtsinstructie. De handreiking biedt daarom vooral praktische informatie en houdt rekening met de verschillen die zich lokaal en regionaal voordoen. Het is belangrijk dat ggz-instellingen en de politie het gesprek met elkaar (blijven) aangaan en concrete werkafspraken maken. Zo dragen ze bij aan de veiligheid van de professionals en patiënten.

‘De politie bepaalt zelf welk middel zij inzet bij een (gewelds)incident bij een patiënt van een ggz-instelling. Daarbij houdt de politie wel rekening met de informatie, die de ggz-professionals van tevoren geven’, zo valt in de handreiking te lezen. ‘De inzet van de politie is er altijd op gericht om de GGZ-instelling zo spoedig mogelijk in staat te stellen haar eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden weer op te pakken’. (foto politie)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter