Nieuws
Meer gewonden op provinciale wegen

In 2018 raakten bij ongelukken op de provinciale wegen in Zuid-Holland 332 mensen gewond; 22 meer dan een jaar eerder. Op de N206 bij Stompwijk lag het aantal gewonden op 34; evenveel als in 2017. Op de N447 (Veursestraatweg) ging het om twee gewonden tegen vier in 2017.

Dat heeft het provinciaal bestuur bekend gemaakt in antwoorden op vragen van S. de Groot (Forum voor Democratie). De cijfers voor 2019 komen pas medio 2020 beschikbaar. Op de provinciale wegen in Zuid-Holland deden zich in 2018 1218 ongelukken voor. Daarbij vielen 10 doden en 332 gewonden. De cijfers voor 2017 waren 1584 ongelukken, 14 doden, 310 gewonden.

Voor de N206 waren de cijfers voor 2018: 104 ongelukken, 0 doden, 34 gewonden. Dat waren 29 ongelukken minder dan in 2017. In dat jaar viel daarbij ook één dode. Op de N447 gebeurden in 2018 zestien ongelukken waarbij geen dode viel. In 2017 werden op dezelfde weg 17 ongelukken genoteerd. Ook toen vielen er geen doden bij.

Het Rijk, de provincies, gemeentes en vervoerregio’s streven naar 0 verkeersdoden in 2050. Komend jaar wil het provinciaal bestuur een plan presenteren om die doelstelling te halen. Het plan kent drie onderdelen: Risicogestuurde aanpak om verkeersongevallen te voorkomen; Uitvoeringsagenda’s voor gerichte maatregelen; Een verbeterde gestructureerde samenwerking.

De provincie werkt daarbij samen met de gemeenten, kennisinstituten zoals het SWOV en CROW, advies- en ingenieursbureaus, belangenorganisaties zoals de ANWB, VVN, Fietsersbond en Ouderenbond.

Bij de ongelukken zijn nog steeds vooral personenauto’s betrokken. Het aandeel van bromfietsen, e-bikes, fietsen en vrachtauto’s is in 2018 echter, ten opzichte van 2017, gestegen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter