Nieuws
Nieuwe stikstofdeal rijk en provincies

De rijksoverheid en de provincies hebben een nieuwe deal gesloten over de stikstofproblematiek. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State dat projecten niet mogen leiden tot meer stikstofbelasting van Natuur2000-gebieden.

Als een vergunning niet gewijzigd of vernieuwd wordt mag deze gewoon gebruikt worden. Gaat het om een nieuwe vergunning dan kan dat als de extra stikstofbelasting op dezelfde plek of bij hetzelfde project wordt gecompenseerd. Het kan ook doorgaan als gebruik gemaakt wordt van ‘vrijvallende’ stikstofbelasting omdat elders een project stopt. Er wordt dan wel een reductie op de stikstofbelasting met 30 procent toegepast.

Uitgangspunt vormt de vergunning voor de stal of productiehal, niet wat erin staat. Niet gebruikte capaciteit mag echter niet ingezet worden voor het verrekenen van stikstofbelasting. Varkens-, pluimvee-, fosfaat- en CO2-rechten vallen buiten de regeling. In de veehouderij mag vooralsnog geen gebruik gemaakt worden van vrijvallende stikstofbelasting van buiten het bedrijf of de locatie.

De nieuwe regels gaan 13 december in. Over de vorige afspraken ontstond onenigheid nadat de rijksoverheid en de provincies ze elk op een andere wijze uitlegden. Na boerenprotesten trokken veel provincies de regels ook weer in.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter