Nieuws
Watervogels nemen bezit van plas

In het piekbergingsgebied van de Nieuwe Driemans Polder tussen Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Den Haag wordt deze maand gewerkt aan de afwerking van een aantal eilanden en worden de dammen die zijn achtergebleven rondom de diepere delen van de plas verwijderd. Vanaf deze dammen konden de graafmachines het grondwerk veilig uitvoeren. Hiermee zijn de grondwerkzaamheden in dit deel van het werkgebied afgerond en is er een permanente plas waar de watervogels al gretig gebruik van maken.

Langs de Ringsloot wordt nog gewerkt aan de afwerking van het talud (het schuine vlak) van de watergang en in het zuiden van de polder wordt de grond van diverse graafwerkzaamheden verspreid, waardoor er een heuvelgebied ontstaat.

Met betrekking tot de infrastructuur in en naar het recreatiegebied zijn grote stappen gezet. De eerste bruggen liggen er al . Ook deze maand gaan de bouwers verder met het aanbrengen van de liggers (oftewel steunbalken) en het storten van de dekken van diverse fiets-, voetgangers-, onderhouds- en landbouwbruggen.  Bij Stompwijk zijn de damwanden inmiddels geplaatst en zal in de komende periode het dek van het inlaatwerk worden gestort. (foto N3MP)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter