Ludens
Directeur Theater Ludens: ‘Er worden mensen beschadigd’

Rogier Helwig, directeur van Theater Ludens, is geen man van grote woorden. Toch gebruikt hij ze. Aanleiding vormt de stemmingmakerij die er volgens hem tegen de zeventig vrijwilligers die in zijn theater actief zijn, wordt gemaakt. Een beeld dat is opgeroepen door de hernieuwde discussie rond Theater Ludens en het Veur Theater.

,,Er worden mensen beschadigd’’, start Helwig zijn monoloog. ,,Mijn vrijwilligers worden in de publieke opinie in het verdomhoekje geplaatst. Mensen die keihard werken. Die er voor zorgen dat er elke dag activiteiten zijn in ons theater. Die verdienen het niet zo behandeld te worden.’’

,,Het gaat om de toon van de discussie. Vooral op sociale media maar ook elders. Wij, Theater Ludens, zijn de grote boze wolf. Alsof het onze schuld zou zijn als het Veur Theater zou moeten sluiten. Het is onrechtvaardig en oneerlijk dat mensen zo worden weggezet. Heel ernstig. Er worden mensen beschadigd.’’

,,’Dat Ludens krijgt alle geld’; alleen dat toontje al. Natuurlijk, er zijn mensen die teleurgesteld zijn in de gang van zaken rond het Veurs. Maar daar kunnen mijn vrijwilligers niets aan doen. Terwijl zij nu wel met de nek worden aangekeken. En dat verdienen ze niet.’’

,,Er wordt gedaan alsof de vrijwilligers in Theater Ludens vullis zijn. Daar hebben ze gelukkig niet allemaal last van. Maar er zijn erbij die dat persoonlijk nemen. Dat is, denk ik, ook zo bedoeld. Maar dat is niet terecht.’’

,,Het gesteggel in de gemeenteraad heeft er ook mee te maken. Het gaat om de manier waarover er over de theaters wordt gesproken. Dat doet afbreuk aan mensen met liefde voor cultuur. Die worden als het ware besmet.’’

,,De gemeenteraad doet dat niet expres maar dat is wel het effect van de discussies. Het gaat wéér over die theaters. Het gaat wéér over bakken geld voor die theaters. Terwijl in deze gemeente absurd weinig aan cultuur wordt uitgegeven. En we ook heel veel doen voor de subsidie die we krijgen.’’

,,Ik wil het dan ook opnemen voor mijn vrijwilligers. Ik pik het niet langer dat er zo over deze mensen wordt gepraat. Dat kán gewoon niet.’’ (foto Talentenloods. Rogier Helwig in het midden)