Nieuws
Eerste coöperatieve zonnestroomproject is een feit

Op het dak van de sporthal van basisschool de Cascade in Voorburg staan 236 zonnepanelen. De eerste elektriciteit is inmiddels aan het netwerk geleverd. De zonnepanelen zijn geplaatst op initiatief van een aantal inwoners. Zij hebben met elkaar de eerste energiecoöperatie opgericht. De gemeente heeft het dak van de sporthal beschikbaar gesteld.

De 236 zonnepanelen op het dak van de sporthal leveren jaarlijks een energieproductie van 62 MW. Daarmee wekt de installatie jaarlijks voldoende op om 22 huishoudens te voorzien van groene stroom. Het zonnestroomproject is gerealiseerd door de energiecoöperatie Zon op LV (Leidschendam-Voorburg) in samenwerking met de gemeente.

Zon op LV bestaat sinds het voorjaar van 2018. In de coöperatie zitten inwoners die samen hebben geïnvesteerd in de realisatie van het zonnestroomproject. Zij krijgen voor hun aandeel in de opgewekte energie vrijstelling van de energiebelasting op hun energienota. Daarnaast krijgen zij een uitkering van de winst van de coöperatie.

Bent u gebouweigenaar en wilt u uw dak wel beschikbaar stellen voor een coöperatief zonnestroomproject? Dat kan, graag zelfs! Kijk voor meer informatie op www.zonoplv.nl Ook als inwoners interesse hebben in het participeren in een zonnestroomproject, kunnen zij op genoemde website informatie vinden.

Op de foto deelt Astrid van Eekelen een bloemetje uit aan de energiecoöperatie Zon op LV om het feestelijke feit te vieren dat het eerste coöperatieve zonnestroomproject in Leidschendam-Voorburg is gerealiseerd. (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter