Nieuws
Wethouder overleeft motie van afkeuring

Wethouder Juliette Bouw (CDA) heeft een motie van afkeuring voor haar handelen inzake de mogelijke komst van een nieuwe Vlietbrug in Leidschendam, overleefd. Voor de motie, ingediend door Jeroen van Rossum (GroenLinks), stemden in de gemeenteraad alleen de 16 aanwezige leden van GroenLinks, D66 en GBLV.

Steen des aanstoots vormde het uitblijven van een bericht van de wethouder inzake de brug. Een half jaar geleden gaf zij aan dat er nader onderzoek werd gedaan naar de mogelijke aanleg van die brug, gekoppeld aan selectieve toegang van automobilisten tot Leidschendam-Centrum.

In de gemeenteraad weigerde Bouw een deadline te noemen voor haar bericht. ,,Zo spoedig mogelijk na het Kerstreces volgt informatie aan u’’, aldus Bouw. Ze zei in overleg te zijn met justitie (selectieve toegang), de provincie Zuid-Holland (beheerder Vliet), Rijkswaterstaat, het hoogheemraadschap Delfland en nutsbedrijven. Daarnaast is er een extern bureau bezig met een nieuwe ruimtelijke en financiële studie.

Het beeld is volgens de wethouder nog niet compleet. Dat heeft zij haar collega’s binnen B&W ook laten weten. Een voor komende week gepland beraad binnen B&W is ook geschrapt. Bouw erkende dat ambtenaren een slot op de mond hebben gekregen omdat zij zelf in één keer het hele pallet wil laten zien aan de gemeenteraad.

Bouw sprak overigens over ‘bevindingen’ die zij de gemeenteraad wil voorleggen en over ‘een verkenning’. Ook gaf zij in een bijzin te kennen dat er binnen B&W meningsverschillen bestaan. ,,We werken samen aan een oplossing”, aldus Bouw. (op de foto staat de wethouder direct links naast het spandoek)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter