Mening
Blog: Beschadigd

In juli van dit jaar kondigde GroenLinks-fractieleider in de gemeenteraad, Jeroen van Rossum, aan met een motie van wantrouwen tegen CDA-wethouder Juliette Bouw te zullen komen als die niet meer werk maakte van sociale woningbouw, de jeugdzorg en het sociaal domein.

Die motie kwam er uiteindelijk niet. Wel presenteerde Van Rossum deze week een motie van afkeuring tegen de wethouder. Dit vanwege de wijze waarop zij omgaat met de mogelijke komst van een nieuwe Vlietbrug in Leidschendam.

De motie van afkeuring haalde het niet. Zestien gemeenteraadsleden van de oppositie voor, achttien van de coalitiepartijen tegen. Juliette Bouw kan dus wethouder blijven en doorgaan met hetgeen ze doet.

Toch is Juliette Bouw beschadigd. Er is fundamentele kritiek op haar werk, en dat niet voor de eerste keer.

Bouw startte met een portefeuille bestaande uit zorg, welzijn, wonen, jeugdhulp, onderwijs en masterplan Damcentrum. Het deel wonen heeft zij inmiddels al afgestoten naar haar collega Jan-Willem Rouwendal omdat ze het allemaal niet meer kon bolwerken.

In debatten met gemeenteraadsleden verwijst de wethouder regelmatig naar haar harde werken en de vele onderwerpen waarmee ze zich bezighoudt. Inhoudelijk beperkt zij zich vaak tot het voorlezen van een vooraf opgestelde algemene tekst. Vragen krijgen zelden een helder antwoord.

Juliette Bouw wilde zelf, als CDA-fractieleider en CDA-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, graag wethouder worden. En er was niemand in haar partij die haar daarvan weerhield.

Het lijkt er sterk op dat de CDA-politica zichzelf heeft overschat. Dan wel de problematiek waarmee ze te maken kreeg heeft onderschat. Wellicht ook een combinatie van beiden. Feit is dat haar optredens niet sterk zijn en dat maakt haar kwetsbaar. Verwondbaar.

Ondanks talloze onderzoeken naar de mogelijke komst van een nieuwe Vlietbrug besloten B&W medio dit jaar er nog een vervolgonderzoek tegenaan te gooien. Dat behelsde twee elementen: de brugbouw zelf en selectieve toegang voor auto’s tot het Damcentrum. Over het eerste deel ging gepraat worden met de provincie Zuid-Holland (beheerder Vliet), over het tweede met justitie (in verband met cameratoezicht).

B&W gaven daarbij aan voor Kerstmis duidelijkheid te willen geven. Daarbij werd in stukken aan de gemeenteraad zelfs gesproken over ‘finale besluitvorming’. Deze week bleek echter dat een en ander er dit jaar niet van komt. Wanneer wel is onduidelijk. Wethouder Bouw wilde geen deadline noemen. Verder dan ‘zo spoedig mogelijk’ kwam zij niet.

Gevraagd waar het dan nog op hing, bleef de bestuurder vaag. Het beeld was nog niet compleet, zo gaf zij aan. Daarom was ook een beraad in B&W geschrapt. Tegelijk gaf zij echter te kennen met veel meer instanties te praten dan alleen provincie en justitie. Er was zelfs stiekem weer een nieuw onderzoeksbureau aan het werk gezet.

Om de mist nog dikker te maken sprak Juliette Bouw bovendien over ‘bevindingen’ van haar ‘verkenning’ inzake alle elementen die zijn uitgezocht. Opvallend genoeg stond in een schriftelijk bericht aan de gemeenteraad dat er gewerkt werd aan ‘een voorstel met kansrijke impulsen voor de leefbaarheid en de levendigheid’. De brug werd daarbij niet genoemd.

Jeroen van Rossum trok de conclusie dat de wethouder bewust verstoppertje speelde. En dat zij onvoldoende grip had op dit deel van haar portefeuille. Oordelen waar iets voor te zeggen valt.

Juliette Bouw acteert zwak, heeft geen natuurlijk overwicht. Maar zo lang de coalitiepartijen haar overeind houden kan de oppositie roepen en doen wat men wil, de bestuurder zal, beschadigd en wel, gewoon blijven zitten. Tenzij ze uit zichzelf opstapt. Maar dan moet het CDA eerst wel een volwaardig vervanger voor haar hebben gevonden. En die heeft de partij, waar het intern rommelt, niet.

Dus is het motto: doorploeteren en er maar het beste van hopen. Waarbij voor het gemak wordt vergeten dat een college van B&W er zit om de inwoners en hun belangen te dienen. Dat doe je niet door besluiten alsmaar uit te stellen.

Voor de goede orde: het was het CDA zelf dat in het programma voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 schreef dat de brug er moest komen. Wetende dat eerdere onderzoeken aangaven dat die brug niet hielp tegen verkeersoverlast en onbetaalbaar was.