Nieuws
Kinderraad wil lespakket over armoede

Er moet een lespakket komen op school over armoede; dat is één van de ideeën die de Kinderraad deze week presenteerde aan de gemeente. De Kinderraad bestaat uit leerlingen van groep 7/8 van basisschool Vreugd en Rust. Zij deden afgelopen maanden onderzoek naar hoe de gemeente de gevolgen van armoede kan verkleinen. De kinderen onderzochten wat de gemeente al doet om armoede te voorkomen en bestrijden en of er meer maatregelen nodig zijn. Ook gingen zij op werkbezoek bij de voedselbank en de kledingbank.

De kinderen kwamen op het gemeentehuis vertellen wat zij vinden dat de gemeente moet doen. Zo stelden zij onder andere voor: ‘Er moet een lespakket komen over armoede. En de gemeente moet dit regelen, want de gemeente weet wat armoede met je doet en kan vertellen welke hulp je kunt krijgen’. Daarnaast adviseerde de Kinderraad om meer en duidelijker informatie te geven aan mensen die in armoede leven. Bijvoorbeeld door in posters en folders met informatie over regelingen meer beeld te gebruiken in plaats van woorden. En om gezinnen in armoede te helpen met het isoleren van hun huis. Want door energie te besparen kan ook geld bespaard worden.

De leerlingen deden dit onderzoek op verzoek van de gemeente. Daarbij werden zij begeleid door de Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg en de Missing Chapter Foundation. De Adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies om het beleid van de gemeente waar het kan verder te verbeteren. De Missing Chapter Foundation is in 2008 opgericht door Laurentien van Oranje. De organisatie maakt zich hard voor kind-inclusie. Omdat kinderen er recht op hebben en omdat hun denkkracht beslissingen beter maakt. (Foto: Paul Voorham)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter