Nieuws
Petitie voor behoud ouderensoos

Willy Tiekstra, directeur van welzijnsorganisatie Woej, heeft wethouder Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) een petitie aangeboden voor het behoud van de ouderensoos en het ontmoetingscentrum dementie. Het stuk was voorzien van zo’n 500 handtekeningen. B&W besloten eerder dat de ouderensoos per 1 januari moet verdwijnen en het ontmoetingscentrum het met veel minder geld moet doen in 2020. Dat vanwege bezuinigingen bij de subsidieverlening.

Tiekstra, die werd vergezeld van een aantal ouderen die de wethouder vertelden hoe belangrijk de soos voor hen is, wees erop dat het bij de soos gaat om mensen van boven de 75 jaar voor wie het vaak de enigste afleiding is. De sluiting zorgt niet alleen voor meer eenzaamheid bij de betrokkenen maar leidt ook tot meer werk voor mantelzorgers. De wethouder liet blijken dat de toestand hem ook raakt. Van de andere kant gaf hij ook aan het genomen besluit niet te willen herzien omdat er naar zijn zeggen niet meer geld is. De soos bestaat uit een gezellig samen zijn en een lunch. Hij wordt tien keer per maand gehouden in wijkcentrum De Plint Leidschendam. Ouderen die er niet zelf kunnen komen worden door Woej opgehaald en thuis gebracht. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter