Nieuws
Nieuwe tegenslag woningbouw De Star

De plannen voor sociale woningbouw gekoppeld aan de bouw van woningen in de vrije sector aan De Star in Leidschendam hebben verdere vertraging opgelopen. Aanleiding vormt het faillissement van Schouten Bouw.

Voor de bouwplannen was Schoutvest beheer b.v. opgericht. Medio dit jaar stapte het Amsterdamse Amvest daar uit. Voor dat bedrijf is er geen nieuwe partner in de combinatie gestapt.

Een extern bureau was al bezig met een ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie. Die zou dit najaar met omwonenden worden besproken en uit moeten monden in een stedenbouwkundige visie.

Dat is allemaal niet gelukt. Bekeken wordt nu of de studie ook zonder deelname van Schouten kan worden afgerond.

De woningbouw ter plekke kent drie problemen: geluidhinder van de A4, moeilijke bereikbaarheid, milieuoverlast van de bedrijven in de buurt.

De gemeenteraad besloot eerder dat ter plekke 107 sociale woningen moesten komen. Schouten wilde 51 woningen neerzetten op een aanpalend terrein (De Star 51). Door beide plannen te combineren zouden meer financiële mogelijkheden ontstaan. Recent werd in gemeentelijke stukken gesproken over 50 in plaats van 107 sociale woningen aan De Star.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter