Nieuws
Beroep ‘Oud Zuid’ inzake windmolen ongegrond

Het beroep dat wijkvereniging Oud-Zuid instelde tegen Rijkswaterstaat in verband met het toekennen van een vergunning voor de windturbine langs de A4, is door de Rechtbank Den Haag ongegrond verklaard.

De wijkvereniging voerde aan dat de verkeersveiligheid op de A4 en de leefbaarheid in de Zeeheldenwijk in het geding zijn. De rechtbank bepaalde echter dat de wijkvereniging tot doel heeft de leefbaarheid in de wijk te bevorderen en dat de bevordering van de verkeersveiligheid op de rijksweg A4 een algemeen belang is en niet onder de doelstelling van de wijkvereniging valt.

Het betoog van de wijkvereniging ten aanzien van de overlast voor bewoners in de wijde omgeving, kan niet leiden tot gegrondverklaring van het beroep en vernietiging van de Wbr-vergunning (Wbr is Wet beheer Rijkswaterstaat), aldus de rechter.

Weigering van een vergunning kan slechts plaatsvinden ter bescherming van waterstaatswerken en ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik daarvan. Daarin ligt besloten dat de leefbaarheid van de omgeving geen criterium voor Rijkswaterstaat is aan de hand waarvan een vergunningaanvraag moet worden beoordeeld. De wijkvereniging beziet nog of men in hoger beroep wil gaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter