Mening
U zegt het maar: Burgerparticipatie, het moet er nu écht van komen

De manier waarop de burgerparticipatie in Leidschendam-Voorburg is georganiseerd steekt maar magertjes af bij verschillende andere gemeenten, die volop aan het experimenteren zijn met nieuwe samenwerkingsvormen. Reden voor het CDA om maar eens flink de schouders onder dit proces te zetten.

Wat het CDA betreft concretiseren we het amendement op de startnotitie burgerparticipatie op korte termijn met experimenten op het terrein van: Overdracht van gemeentelijke taken naar burgers (‘right to challenge); Nieuwe overlegvormen voor gemeentebeleid (bijv. bij samenstellen gebiedsvisies); Creatieve coproductie op nieuwe beleidsterreinen zoals bij de energietransitie.

De verandering gaat niet vanzelf. Raad, college en ambtenarenapparaat moeten zich voorbereiden op een fundamentele omslag in cultuur die past binnen het huidige tijdsgewricht, waar burgers mondig opereren en waar je ook volmondig moet toe durven geven dat ze vaak beter weten ‘wat en hoe’ dan het vertegenwoordigend orgaan zelf.

Voor alles is het noodzakelijk het ‘not invented here-syndroom’ los te laten. Écht luisteren, écht ideeën overnemen en budget en macht overdragen naar de plaats waar kennis en betrokkenheid te vinden is. Het ontslaat de gemeente niet van haar verantwoordelijkheid. Voor alles moeten we sámen de uitgangspunten en de speelruimte bepalen, sámen vaststellen hoe het proces eruit gaat zien en vervolgens de uitkomsten accepteren. Verander de cultuur en begin ook vooral bij jezelf.

Ook rondom bestaande vraagstukken is het voor de gemeente en haar vertegenwoordigers niet meer dan een plicht om goed te luisteren naar signalen uit de samenleving. Een aantal voorbeelden spreken hierbij meer dan een uitgebreid betoog.

Vooralsnog ritselt het niet van enthousiasme op het moment dat we de bibliotheekfunctie van Leidschendam neer willen leggen bij theaters en fimhuizen, wijkcentra of scholen. Ook niet bij de directbetrokkenen. Is de tijd er niet rijp voor? Zijn de concepten niet goed genoeg of niet uitvoerbaar? De bestaande bibliotheek is overigens nieuw, voorzien van een taalhuis en ziet er prima uit. Het besluit is nog niet genomen en de discussie zal niet zomaar gevoerd zijn.

Het opheffen van de ouderensoos wordt bij vele betrokkenen niet begrepen. Ook bij mij leeft onbegrip over het opheffen van een instrument dat juist past in het tijdsbeeld van toenemende vergrijzing, langer thuis blijven wonen, eenzaamheid en zelfredzaamheid. De meest kwetsbare groep dus. Ook hier zien de voorzieningen bij De Plint er prima uit. Het betreft een bestaande subsidie die afgevallen is om de subsidietafel te ‘redden’ en het thema vraagt om heroverweging.

Voor alle wijzigingen geldt ‘veranderen mag’, maar wel gedragen en met een plan hoe het wel gaat worden zonder tussentijds gaten te laten vallen. Desnoods ‘kopen’ we daar maar wat extra tijd voor. Voor college en raad overwegingen die bij het Kerstreces passen.

Heeft u ideeën over deze of soortgelijke onderwerpen? Ik word er gaarne deelgenoot van. Aan u allen fijne feestdagen en een gelukkig 2020 toegewenst.

(Jan Hendriks, gemeenteraadslid CDA. e-mail: jhendriks@lv.nl).

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter