Nieuws
Kleine windmolens op landgoederen mogelijk

Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland houdt de komst van kleine windmolens op landgoederen langs de Vliet, voor mogelijk. Dat blijkt uit de Strategische agenda kust Zuid-Holland die men aan Provinciale Staten heeft gestuurd. Daarin staat alleen dat de landgoederenzone gevrijwaard blijft van grootschalige opstellingen van windturbines en/of zonnevelden.

Elders wordt vermeld dat de bijzondere (kwetsbare) kwaliteiten van bijvoorbeeld de landgoederenzone zich moeilijk laten verenigen met opstellingen van grote windturbines of uitgestrekte zonnevelden. ‘Toch liggen ook hier kansen voor de energietransitie; niet zozeer in termen van grootschalige productie als wel ten aanzien van de maatschappelijke acceptatie, door op kleinschalige maar zichtbare wijze ook hier duurzame energie in te passen’.

Het standpunt van het provinciaal bestuur is opvallend aangezien men de landgoederenzone juist zegt te willen beschermen in het kader van cultuur historisch erfgoed. De landgoederenzone is in dat kader benoemd tot één van de zeven erfgoedlijnen.

‘De Landgoederenzone is een langgerekte, min of meer aaneengesloten verzameling landgoederen, die loopt over de oude duinenrij van Monster naar Haarlem. Deze landschappelijke tegenhanger van de grachtengordel vormt een aantrekkelijke oase van groen in de Randstad’, zo stelt de provincie.

‘Onze ambitie is de Landgoederenzone, de strook tussen het Westland en Hillegom, om te vormen tot het Loiregebied van Nederland. Landgoederen en parken die in oude glorie zijn hersteld, mogelijkheden te over om te fietsen, wandelen of varen en met een interessant aanbod van activiteiten’. (foto PyroSolar)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter