In het AD wordt de indruk gewekt dat de overlast gevende jongeren ook dezelfden zijn die de auto’s in brand steken. Dat is niet aannemelijk, maar zet wel een beeld neer (framing). Veel van deze jongeren zijn ‘drop outs’ en hoewel ze nog leerplichtig zijn om meerdere redenen van school gestuurd. Ze worden geacht thuis te blijven en alleen een meegegeven leeropdracht te maken. Ze hebben geen structuur meer en zoeken elkaar op omdat ze leeftijdsgenoten missen en ook behoefte hebben aan contact.
Een analyse van het recente groepsgedrag onder een paar ernstige relschoppers die risicogedrag met meelopers uitlokken, zou voor de hand liggen. De gevolgen van het samenscholingsverbod zijn ook voor andere personen – die niets kwaad in de zin hebben – groot. Het gaat inhouden dat er niemand tot begin januari a.s. op straat in het Damcentrum met 4 personen tegelijkertijd met elkaar mag staan praten. Ook niet op oudejaarsavond.
De toegang tot de parkeergarage Damplein kan beter permanent op een andere wijze worden geregeld dan nu om de overlast aan te pakken door een uur eerder te sluiten. Dit lost zo de overlast niet op.
Gemeente, regel plekken waar de jeugd elkaar wel kan treffen, bijvoorbeeld in een bibliotheek of wijkcentrum. Het licht in wijkcentrum De Oude Tram is bijvoorbeeld bijna altijd ’s avonds uit en wordt nauwelijks gebruikt. Zalenverhuur en vaak rommelmarkten zie ik wel. De hangjongeren hebben weinig geld en toch behoefte aan onderling contact en even weg van huis. De officiële hangplek bij de Star is ook verdwenen door de komst van het tijdelijke rugbyclub gebouw. Misschien was de deze week geopende tinyforest plek in Voorburg als vervangende plek hiervoor heel geschikt geweest. Nu is er niets meer voor de ‘hangjongeren’.
Ik wijs de excessen die hebben plaatsgevonden af en heb begrip voor het handhavend optreden van de politie.
Een analyse van het gedrag van de overlastgroep zal inzicht geven om tot een goede aanpak te komen. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Alleen straffen lijkt niet de oplossing. Ook de frustratie van de plegers kanaliseren wel.
(Naam inzender bij redactie bekend)
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter