Nieuws
Bouwplan voor sportpark Duivesteijn en omgeving

De Rotterdamse projectontwikkelaar Realconomy heeft samen met ontwerpbureau Studio for New Realities en hockeyvereniging Cartouche een plan gemaakt voor sportpark Duivesteijn en omgeving. Het omvat wonen, recreëren, bewegen en beleven in een groen woongebied met multifunctionele sportcampus. Het geheel zou in 2023 afgerond moeten zijn.

Het plan is buiten de gemeente om ontwikkeld. Realcomomy heeft in het gebied een aantal hectare grond gekocht. Gesproken wordt over ‘het voormalig terrein van een manege’. In het gebied zijn Stal Esbi en Manage Hestar gevestigd.

‘Wonen, werken, welzijn, winkelen en workouts. De stad van overmorgen vraagt om een slim samenspel van al deze functionaliteiten en meer, verbonden door architectuur en planologie die met bewonersbehoeften als uitgangspunt. In Leidschendam wordt met de nieuwe multifunctionele sportcampus en de daaraan gelieerde woongebieden een sterke impuls gegeven aan zo’n intelligent verknoopt weefsel’, claimt Realconomy.

De ontwikkelaar stelt verder: ‘Ook de harten en geesten van de betrokkenen moeten gelijkgeschakeld worden voor een draagvlak dat in alle opzichten duurzaam is. Daarom wordt achter de schermen druk overlegd tussen bewoners, bouwers, gebruikers en stakeholders in de breedste zin van het woord. Samen denken en samen werken over een toekomst waar op alle niveaus beweging in zit’.

Realconomy heeft zich inmiddels ook bij de gemeente gemeld. Begin 2020 zal het plan in een overleg met ambtenaren worden toegelicht. Pas als de ontwikkelaar een formeel plan bij de gemeente inlevert wordt daar beoordeeld of de gemeente aan de realisatie wil meewerken en zo ja, onder welke voorwaarden. Eventueel wordt een intentieovereenkomst afgesloten met afspraken over het vervolg, inclusief het betrekken van omwonenden. Op dit moment ziet de gemeente geen noodzaak voor de aanpak van het gebied waar behalve het sportpark ook tennispark Overdam in ligt alsmede enkele parkeerterreinen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter