Nieuws
Wethouder verdedigt besluit Ouderensoos

Wethouder Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) blijft achter het besluit staan de Ouderensoos van welzijnsorganisatie Woej geen subsidie meer te geven waardoor deze moet sluiten. Dat blijkt uit antwoorden van de wethouder op vragen van VVD-gemeenteraadslid Arnold Brans.

Volgens de bestuurder probeert Woej nog wel de soos tot 1 maart 2020 open te houden. Ondertussen wordt achter de schermen gezocht naar alternatieven zodat de betrokken ouderen niet tussen de wal en het schip vallen, aldus Rouwendal.

De wethouder stelt dat het invoeren van een nieuw subsidiestelsel in 2020 niet de oorzaak is van het wegvallen van de Ouderensoos. ‘Woej heeft, samen met een aantal andere partijen, een plan ingediend voor de subsidietafel Zelfredzame Inwoners. Die partijen konden beschikken over € 3.084.871,-. Het plan dat is ingediend, overschreed het subsidieplafond met € 353.804,63. De partijen kwamen er zelf niet uit om een financieel sluitend plan te maken’.

‘Er is geen budgettaire ruimte in de begroting om dit extra bedrag ter beschikking te stellen. Bovendien zou dat een verkeerde prikkel gegeven hebben aan andere subsidietafels en richting volgende jaren. Het college van B&W heeft dan ook besloten om niet akkoord te gaan met het plan. Dit betekende concreet dat B&W zelf keuzes moesten maken die leidden tot een activiteitenplan dat binnen het subsidieplafond past’.

‘De Ouderensoos à € 56.321,69 is één van de onderdelen uit het activiteitenplan die door B&W is gekozen om de kosten passend te maken. De soos biedt ouderen de gelegenheid om voor € 7,50 in De Plint te lunchen en deel te nemen aan wat andere activiteiten. In de gemeente zijn diverse vergelijkbare vrij toegankelijke (ongesubsidieerde) voorzieningen aanwezig waar ouderen gebruik van kunnen maken, zoals buurtrestaurants bij wijkverenigingen en sportverenigingen. De gevolgen van het niet continueren zijn door het college daarmee als relatief minder onwenselijk beoordeeld ten opzichte van andere activiteiten/voorzieningen. Dat is de reden dat het college gekozen heeft om deze voorziening niet te bekostigen in 2020’.

Rouwendal erkent dat de gemeente 100.000 euro heeft bezuinigd op alle subsidies. Daarnaast zijn een aantal potjes waaruit éénmalig subsidie werd gegeven, vervallen. Al met al kreeg Woej 80.000 euro minder subsidie. Door het wegvallen van éénmalige subsidies moesten instellingen bovendien bekijken of zij de activiteit wel wilden voortzetten, en zo ja, dan moest dat gaan gebeuren uit blijvende subsidiestromen.

De betrokken organisaties kunnen volgens de wethouder in de loop van 2020 wel beslissen wijzigingen aan te brengen binnen de activiteiten waarvoor ze subsidie krijgen. Het totale subsidiebedrag blijft echter hetzelfde.

Tenslotte meldt Rouwendal dat Woej in de afgelopen jaren veel meer uren heeft gedraaid dan waarvoor zij subsidie ontving. Woej heeft dat voor 2020 gecorrigeerd: in beeld is gebracht hoeveel uren hun activiteiten werkelijk kosten. Die reële kosten zijn doorberekend in het activiteitenplan. ‘De consequentie hiervan is dat Woej voor hetzelfde budget minder levert dan voorgaande jaren’, stelt Rouwendal. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter