Nieuws
Evenwichtig aanbod voorzieningen niet mogelijk

Het is niet altijd mogelijk een evenwichtig aanbod aan voorzieningen ter bevordering van sociale cohesie en bestrijding van eenzaamheid, te realiseren. Bovendien was het bij de subsidieverdeling voor 2020 niet mogelijk te ‘sturen’ of te toetsen of er wel sprake was van een evenwichtig aanbod in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Dit omdat de overschakeling naar zogenoemde subsidietafels te veel van alle betrokkenen vergde.

Dat heeft wethouder Jan-Willem Rouwendal laten weten in antwoorden op vragen van CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks. Die had erop gewezen dat de onzekerheid rond de toekomst van Veur Theater, de bibliotheek aan het Fluitpolderplein, wijkcentrum De Blauwe Tram, de Ouderensoos en het wijkleercentrum Alles voor Elkaar voor onrust zorgde onder de Leidschendamse bevolking.

Rouwendal zegt te ‘streven’ naar voorzieningen van voldoende niveau die aansluiten bij wat de inwoners willen en wat er nodig is. In niet alle behoeftes kan volgens hem echter binnen de gestelde kaders voorzien worden. Er zijn dus keuzes nodig.

Voor 2021 wil de wethouder wel meer aandacht van de subsidietafels voor voorzieningen die sociale cohesie bevorderen en eenzaamheid bestrijden. Daarbij moet ook gelet worden op voorzieningen die buiten de subsidietafels om bestaan. Bij het opstellen van een zogenoemde Omgevingsvisie wil Rouwendal per wijk gaan bepalen wat er nodig is en hoe dat te realiseren valt. Wanneer er aan die visie gewerkt gaat worden laat de bestuurder in het midden. (foto Cyber adviseurs)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter