Nieuws
Geluidscherm A4 Vlietland laat op zich wachten

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland denken op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2020 een beslissing te kunnen nemen over de aanleg van een geluidwerende voorziening langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat blijkt uit een brief van de Commissaris der Koning, Jaap Smit, aan Provinciale Staten (PS). PS eisten in februari 2019 dat de geluidwerende voorziening er kwam.

Begin 2020 willen GS met alle belanghebbenden en omwonenden gaan praten. Daaruit moeten dan door iedereen gedragen varianten voor de geluidwerende voorziening komen. Vervolgens worden die met een kostenplaatje aan PS voorgelegd. Overigens is er binnen de provinciale begroting nog geen geld vrijgemaakt voor de voorziening. Ook dat moet nog geregeld worden.

Smit noemt een aantal complicaties. Rijkswaterstaat, beheerder van de A4, ziet geen noodzaak voor de geluidwerende voorziening, ook niet als de A4 er nog een vijfde baan bij krijgt (na 2026). Bovendien ligt er een gasleiding van de Gasunie aan de kant van Vlietland. Daarop of bij kan de geluidwerende voorziening niet komen. Indien de geluidwerende voorziening ook moet dienen voor het opwekken van energie kan dit niet met zonnepanelen. Die reflecteren te veel richting Stompwijk.

De aarden geluidwal van 1,5 meter hoogte die al langs de A4 ligt ten noordoosten van Vlietland, blijft. Dat geldt ook voor de schermen bij woningen in Stompwijk en langs de Meeslouwerweg. De provincie zelf gaat geen grond van particulieren kopen voor realisatie van de geluidwerende voorziening, aldus Smit.

Bij de voorziening die er zou moeten komen kan gedacht worden aan een scherm, wal of goot. Extra complicatie: de A4 ligt hoger dan Vlietland. Dus moet de voorziening zo dicht mogelijk bij de weg komen. Indien de A4 in de toekomst wordt verbreed is het verplaatsen van de voorziening een zaak van Rijkswaterstaat, inclusief de kosten.

PS eisten in februari binnen twee jaar een geluidscherm met een lengte van 3,5 kilometer. In 2009 maakte de provincie al afspraken over de komst van het scherm. Die werden vervolgens stelselmatig genegeerd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter