Het verzuim van leerlingen in het onderwijs neemt toe in de gemeente. In het schooljaar 2018-2019 verzuimden 284 jongeren de les waarvan 120 twee of meer keren. In het schooljaar 2017-2018 waren dat er nog 260. Ook het luxe verzuim(wegblijven wegens vakantie) steeg van 35 gevallen in het schooljaar 2017-2018 naar 56 in het daaropvolgend schooljaar.

Dat blijkt uit het jaarverslag Leerplicht 2018-2019. De leerplicht geldt van 5 tot 16 jaar. Binnen de gemeente betreft het 10.437 jongeren. De leerplichtambtenaren waren betrokken bij 626 van hen. Het ging dan niet alleen om verzuim maar ook om advies, begeleiding naar een andere opleiding of vrijstelling van de leerplicht.

Inzake de 284 jongeren die verzuimden werden elf processen-verbaal opgemaakt; dertien kregen een HALT-straf. Wegens luxe verzuim werden zeventien processen-verbaal uitgeschreven.

De geconstateerde stijging van het verzuim wordt toegeschreven aan een betere samenwerking met de scholen, met name die in het basisonderwijs. Er werden zo ook 31 ‘thuiszitters’ ontdekt. Een schooljaar eerder waren dat er nog maar twaalf. Zeventien van de 31 kwamen terug in het onderwijs, twee waren verhuisd en één was al 18 jaar geworden. Over het lot van de overige elf zwijgt het jaarverslag.

Het aantal vrijstellingen van de leerplicht stijgt ook. In het schooljaar 2018-2019 waren dat er 76.

In het Jaarverslag wordt ook ingegaan op de groep tussen 18 en 23 jaar. Het verzuim steeg ook hier. Er kwamen 1058 meldingen binnen tegen 823 een schooljaar eerder. Het aantal leerlingen dat zo maar een school (VMBO, MBO) verliet lag op 101.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter