Nieuws
Film over Dorpskerk Leidschendam

De dit jaar opgerichte Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam heeft een film laten maken over het kerkgebouw. De kerk, ook wel ‘De Peperbus’ genoemd, is de oudste van Leidschendam. De kerk is een optelsom van vele ingrepen uit de drie eeuwen van haar bestaan.

De eerste kerk, met achthoekig grondplan, werd gebouwd door Arent van ‘s-Gravenzande, stadsbouwmeester van Leiden. In 1653 werd de kerk in gebruik genomen. Ze had een rond koepeldak en ook zeven gebrandschilderde vensterglazen, geschonken door Delft, Gouda, Leiden, Haarlem, Dordrecht en de hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland.

De stichting zei in voor het in stand houden van de Dorpskerk en zijn inrichting als cultuur-historisch monument en het gebouw als kerkgebouw. Men wil dat onder meer doen door het wekken van belangstelling in brede kring voor het behoud van de Dorpskerk. De nu gemaakte film is daar een aanzet toe. Zie https://www.youtube.com/watch?v=GnPDODEH_9Q&feature=youtu.be

(illustratie kunstveiling.be)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter