Nieuws
Geen subsidie voor wijkleercentrum

Wethouder Jan-Willem Rouwendal wil het wijkleercentrum Alles voor elkaar op landgoed Schakenbosch geen subsidie geven. Indien er al subsidie gegeven zou worden moet dat lopen via de zogenoemde subsidietafels waar belanghebbenden vastleggen welke activiteiten ze voor een door B&W bepaald subsidiebedrag in een jaar ondernemen. Voor 2020 ligt dat echter al vast.

Dat blijkt uit antwoorden van de wethouder op vragen van CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks. In december 2017 vroeg de gemeenteraad B&W de mogelijkheden voor vestiging van een wijkleercentrum op Schakenbosch te onderzoeken. Volgens Rouwendal gebeurt dat nog steeds, samen met Schakenbosch b.v., eigenaar van het landgoed.

Het wijkleercentrum zit voor niets in gebouw Vlietzicht. Dat wordt echter gesloopt. Daarvoor zat men, ook voor niets, in de Hulp&Heilkerk. Daarnaast werkt men samen met de hovenier van het landgoed.

Voor definitieve huisvesting moet het wijkleercentrum een solide bedrijfsplan maken waardoor een duurzame bedrijfsvoering wordt gegarandeerd inclusief voldoende financiële middelen. Dat plan ligt er wel maar zonder geld, aldus Rouwendal. Dus is het plan niet sluitend en kan het wijkleercentrum ook geen redelijke huur gaan betalen, iets dat Schakenbosch b.v. verlangt.

De wethouder erkent dat ex-patiënten van Schakenbosch baat hebben bij het centrum. Vandaar dat er ook verder naar een oplossing wordt gezocht. Dat het centrum ook van nut is voor eenzame mensen is waardevol maar ‘niet fundamenteel’, meent Rouwendal. Er zijn meer buurtcentra die ook activiteiten organiseren. Dat geldt ook voor dagopvang, dagbesteding en steun voor mensen met een beperking. Op dat terrein zijn er ook meerdere partijen actief.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter