Nieuws
Sportparken krijgen LED-lampen: kosten 1,2 miljoen

B&W willen de bestaande veldverlichting op de gemeentelijke sportparken vervangen door LED-lampen. Die zijn veel energiezuiniger, hebben vrijwel geen onderhoud nodig en veroorzaken minder lichthinder.

Het gaat om een investering van 1,2 miljoen euro. Daarvan moeten gebruikers van de velden één derde ophoesten, de gemeente legt 466.500 euro bij, de rest is subsidie op grond van de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Dat heeft wethouder Nadine Stemerdink bekend gemaakt. Op de sportparken staan 195 lichtmasten met 424 lampen. Op de sportparken zijn zes beheersstichtingen actief die de parken verhuren aan sportverenigingen en -stichtingen.

De energielasten zijn de laatste tien jaar met veertien procent gestegen, aldus de wethouder. Daarnaast is de vooraftrek van btw vervallen. Dat betekent een kostenstijging voor de verenigingen en stichtingen. Die kunnen zij opvangen door hogere contributie te vragen van de leden. Maar dan bestaat de kans dat die afhaken.

Met de LED-verlichting kan de energielast tot 60 procent dalen. Er treedt in totaal een besparing op van 174.000 kilowattuur per jaar. Een doorsnee gezin verbruikt 2500 kilowattuur stroom per jaar.

De verenigingen en stichtingen kunnen hun investering binnen drie tot vijf jaar terugverdienen middels de lagere energierekening. Wel stopt de gemeente met onderhoud en vervanging van de lampen. Dat moet men zelf gaan doen.

Zo bespaart de gemeente 32.000 euro per jaar. Die besparing wordt ingezet om de jaarlijks kapitaallast van 14.500 euro op te vangen die ontstaat nu de gemeente de 466.500 euro die men aan het project wil bijdragen (1100 euro per lamp) moet lenen (foto Texel4trading)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter