Nieuws
Burger mag meebeslissen over Omgevingsplan

B&W willen de burger, ondernemers en maatschappelijke organisaties laten meebeslissen over een zogenoemd Omgevingsplan: regels voor de leefomgeving binnen de gemeente. Daartoe moet de gemeente bevoegdheden aan hen overdragen. Hoe dat moet gebeuren en wat de eventuele gevolgen zijn, moet nog worden bekeken.

Dat heeft wethouder Jan-Willem Rouwendal de gemeenteraad laten weten. Het Omgevingsplan moet er komen op basis van een nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt. Met die wet worden alle regels inzake ruimtelijke ordening gebundeld en vereenvoudigd.

Rouwendal stelt dat de meer dan 100 ruimtelijke plannen van de gemeente worden samengevoegd in twee bestemmingsplannen: stedelijk gebied (inclusief de kern van Stompwijk) en buitengebied. Daarbij worden geen grote beleidswijzigingen doorgevoerd. Deze operatie vindt op dezelfde wijze plaats als nu met bestemmingsplannen.

Daarna moet er een Omgevingsvisie komen. Hierbij wordt ook gedacht aan participatie van burgers, ondernemers en andere organisaties. Met een extern bureau wordt bekeken welke middelen daarbij kunnen worden ingezet. Gedacht wordt aan de site www.ingesprekmet.lv, sociale media, enquêtes en het direct benaderen van belanghebbenden bijvoorbeeld via beurzen of evenementen.

Tenslotte moet er dan een Omgevingsplan komen. Dat moet een gemeenschappelijk project worden van gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties waarbij de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan de hand van burgerparticipatie beslissen.

Rouwendal erkent dat er een aantal nadelen aan zijn opzet kleven. Zo kan het zijn dat belanghebbenden meer participatie eisen. Bovendien wordt de vaststelling van visie en plan moeilijker. Er wordt meer verlangd van ambtenaren en de gemeenteraad. Daarnaast is het afstaan van bevoegdheden door de gemeente en de gemeenteraad nog een obstakel.

Vast staat al wel dat informatie-avonden en ter inzage-legging verdwijnen. De visie moet er uiterlijk in 2024 zijn, het plan uiterlijk in 2029. (illustratie gemeente Den Bosch)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter