Nieuws
Onderzoek voor bouw Schakenbosch deugt niet

Een bureau dat onderzoek deed rond de bouw van 325 woningen op landgoed Schakenbosch, is 100 procent eigendom van de onderneming die in het gebied wil bouwen. Dat heeft het Burgerinitiatief Leidschendam-Noord bekend gemaakt. De gemeente baseert zich bij de eigen besluitvorming over het project ook op de rapporten van dat bureau.

Het gaat om ingenieursbedrijf Aveco de Bondt uit Holten. Sinds 2013 is dat een 100 procent dochter van Volker Wessels, het bedrijf dat onder de naam Kondor Wessels deelnemer is in Schakenbosch b.v., eigenaar van de grond en ontwikkelaar van het bouwproject.

Aveco de Bondt deed onder meer onderzoek naar de milieueffecten van het project, de extra verkeersstromen die erdoor ontstaan en of het project extra stikstofneerslag in natuurgebieden zou veroorzaken waardoor het stopgezet zou moeten worden.

Het Burgerinitiatief plaatst vraagtekens bij de rapporten van het bureau die ‘qua conclusies discutabel’, ‘beperkt’ en ‘subjectief’ worden genoemd. Ook suggereert het Burgerinitiatief dat er sprake zou kunnen zijn van een ‘doorgestoken kaart’.

Aveco de Bondt stelde onder andere dat er geen apart onderzoek gedaan hoefde te worden naar de milieueffecten, dat het project niet tot extra stikstofneerslag zou leiden en dat er ook geen extra verkeersoverlast op omliggende wegen door zou ontstaan.

Het Burgerinitiatief hekelt in een brief aan de gemeente de burgerparticipatie bij het project. De ingestelde klankbordgroep, waarvoor leden werden ‘ingeloot’, is een alibi, zo stelt men.

Grote projecten in de buurt zoals bebouwing van de Duivenvoordecorridor, het bedrijfsterrein Parnashofweg en de komst van de Mall worden genegeerd. De gemeente houdt zich ook niet aan de eigen regels inzake groen, sociale woningbouw (minimaal 30 procent van de te bouwen woningen) en zorg voor de gezondheid van burgers. Milieunormen worden nu al overschreden, bijvoorbeeld wat betreft geluidhinder door verkeer.

Stukken die het Burgerinitiatief op grond van de Wet openbaarheid van bestuur opvroeg waren onleesbaar gemaakt. Het Burgerinitiatief haalt ook uit naar de gemeenteraad die na het instemmen met de woningbouw eind 2017, niets meer heeft gedaan rond het project.