Dames en heren,

Toen ik vanmorgen wakker werd in mijn woning in Voorburg, stond ik in dubio over de inhoud van mijn nieuwjaarsrede van vanavond. Ga ik spreken over de onzekere tijden in onze wereld, 75 jaar bevrijding en hoe wij dat in onze gemeente gaan vieren of zaken die onze burgers echt interesseren? Ik heb besloten, na lang wikken en wegen om voor het laatste te kiezen.

Als eerste punt wil ik het met u hebben over gemeentelijke belastingen en met name over de hondenbelasting. Terwijl andere gemeenten besluiten deze belasting af te schaffen, zijn wij er trots op om de hondenbezitters in onze gemeente op extra kosten te jagen en wel met tientallen procenten.

Ten tweede:de grondspeculaties in Park Schakenbosch. Er gaan geruchten over zaken die niet in de haak zijn met betrekking tot grondprijzen per vierkante meter, het meten van milieu aspecten en vriendjespolitiek. Wij hebben besloten hier verder geen aandacht aan te besteden.

Hetzelfde geldt voor de mega bouwplannen van de gemeente Den Haag in de Binckhorst en bij het station Laan van NO Einde, wat tot beperking van het woongenot en tot overlast gaat leiden in aanpalende wijken in Voorburg. Ook hier hebben wij besloten om rustig af te wachten en Den Haag gewoon haar gang te laten gaan. Dit noemen wij op het gemeentehuis ‘windmolenpolitiek!’.

Over de besteding van de extra Enecogelden van 60 miljoen Euro hoeft u zich geen zorgen te maken, dat is bij Burgemeester en Wethouders in goede handen! Wij rekenen op uw vertrouwen en blijven pal staan voor uw belangen!

Ik wens u een gelukkig en gezegend Nieuwjaar toe!”

(Naam inzender bij redactie bekend)